Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

Nee, een heftruckcertificaat is niet verplicht! Nergens staat in de Arbowet dat heftruckbestuurders een certificaat nodig hebben. Er staat alleen dat mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving - zoals een heftruck dus - moeten worden bediend door ‘werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten’. Er staat niet zwart op wit vermeld hoe ze aan die deskundigheid of een heftruckcertificaat moeten komen.

 

Is een heftruckcertificaat verplicht bij een ongeval?

Maar wat gebeurt er na een heftruckongeval? Dan zullen de ingeschakelde instanties - denk aan Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) en de verzekeringsmaatschappij - bewijs willen zien dat de heftruckbestuurder wist hoe hij zijn machine moest bedienen. Het allerbeste bewijs daarvoor is een heftruckcertificaat. Vandaar dat veel bedrijven een dergelijk certificaat verplichten. Een certificaat of rijbewijs is dus niet verplicht, maar voldoende instructie wel. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor ‘voldoende’ opleidingsniveau van de chauffeurs. Wel toont een certificaat natuurlijk heel duidelijk dat er een opleiding is geweest. Veel bedrijven laten hun chauffeurs daarom om de zoveel jaar een opfriscursus heftruck (theorie en praktijk) volgen. Zo kan je een heftruckcertificaat verlengen.

 

Eisen heftruckcertificaat

Omdat een heftruckcertificaat niet verplicht is, is er ook geen wet die aangeeft waaraan een certificaat moet voldoen. Sterker nog: iedereen in Nederland mag zijn eigen heftruckcertificaat uitgeven. Wat knip- en plakwerk op de computer en een druk op de printknop volstaat.

 

Wat zijn de eisen die de overheid stelt?

In het Arbo Informatieblad 14, paragraaf 4.3.4, staat daarover het volgende:

"Gebruikers dan wel bestuurders van gemotoriseerde transportmiddelen moeten gezien de potentiële gevaren minimaal 16 jaar zijn. (…) Verder moet elke gebruiker met de bediening van het transportmiddel en de aard van de werkzaamheden vertrouwd zijn en bekend zijn met de bedieningsvoorschriften en het interne bedrijfsverkeersreglement. De werkgever is daarom verplicht de betreffende werknemers grondig te (laten) instrueren. De wetgeving vereist hier een specifieke deskundigheid, waarbij de werkgever de inhoud en uitvoering van deze deskundigheid zelf mag invullen, maar daar voor ook verantwoordelijk wordt gesteld. In de praktijk betekent dit dat vaak wordt geadviseerd heftruckchauffeurs een opleiding met diploma of certificaat te laten volgen, maar ook een interne instructie behoort tot de mogelijkheden, mits kwalitatief afdoende en mits zowel inhoud als deelname zijn vastgelegd. Een duidelijke schriftelijke instructie in de Nederlandse taal voor het gebruik van het transportwerktuig, de hefinrichting, bedieningsorganen, en periodieke controle en onderhoud moeten daar uiteraard een onderdeel van vormen."

WAAROM KIEST U VOOR EEN OPLEIDING VAN BLOM?

Omdat wij de ideale partner zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en efficiëntie, dat spiegelt weer af op jouw bedrijf en dit zie je direct terug op de werkvloer.

  • Ruim 20.000 cursisten per jaar
  • Flexibel in planning en uitvoering
  • 21 opleidingslocaties: Altijd in de buurt.
  • Gemiddeld beoordeeld met een 8.8
  • Gemakkelijk betalen met iDEAL
Naar top