Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 5 september 2019
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: nieuws

Gebruik harnasgordel met valbescherming in hoogwerker verplicht of niet?

Tijdens de opleiding hoogwerker bij BLOM opleidingen krijgen we regelmatig de vraag van cursisten of een harnasgordel met valbescherming wettelijk verplicht is. Steevast geven de BLOM-instructeurs het antwoord JA op deze vraag. Er zijn wel uitzonderingen op het gebruik van een harnasgordel met valbescherming. In deze blog gaan we in op deze uitzonderingen.

Wanneer je met een hoogwerker aan het werk gaat, brengt dit specifieke risico`s met zit mee. Ondanks dat hoogwerker altijd met een werkbak met leuning uitgerust is, bestaat er het risico om het uit de bak geslingerd worden of over de leuning vallen.

Bij welke voorvallen of onvoorziene omstandigheden kan dit risico ontstaan:

  • Het op hoogte rijden met een hoogwerker over oneffenheden
  • Het rijden met een hoogwerker over obstakels op de ondergrond
  • Een aanrijding tegen de hoogwerker
  • Tijdens werkzaamheden te ver reiken over de leuning van de hoogwerker werkbak
  • Wanneer een hoogwerker op en van een voertuig wordt gereden
  • Bij het kantelen van de werkbak of een technisch defect
  • Het spontaan wegzakken van de hoogwerker in verband met een slechte ondergrond

In alle bovenstaande gevallen of omstandigheden moet de persoon die met de hoogwerker aan het werk is binnen de leuning van de werkbak blijven. Hiervoor is maar 1 oplossing: een korte lijn (zonder valdemper). Dit voorkomt dat de persoon die aan het werk is over de leuning van de hoogwerker werkbak kan komen. Zie ook: Arbo informatieblad 17 (AI17). Paragraaf 8.9.3 aanlijnen in hoogwerkers.

Welke uitzonderingen zijn er op het gebruik van een harnasgordel met valbescherming?

 

Uitzondering 1: Het toepassen van valbescherming is niet mogelijk, omdat het bevestigingspunt niet voldoet aan de eisen van de NEN-EN280. Dit wil zeggen dat het bevestigingspunt niet sterk genoeg is en bij een val uit de werkbak de stabiliteit van de hoogwerker in gevaar kan komen. Oorzaak hiervan zijn de krachten die vrij komen tijdens het afremmen van de val uit de werkbak.

Uitzondering 2: wanneer men afwijkt van het gebruik van valbescherming, er wordt dus geen valbescherming gebruikt, dan zal de werkgever van de persoon die de hoogwerker bedient een Risico Inventarisatie en Evaluatie moeten uitvoeren (RI&E) waar uit blijkt dat er geen valgevaar bestaat. Realiseer je wel dat de gebruikershandleiding van de desbetreffende hoogwerker altijd leidend is.

Het gebruik van een harnasgordel met valbeveiliging is dus niet in alle gevallen verplicht. Houdt er wel rekening mee dat dan een goede RI&E is opgesteld voor deze situatie. En dat de gebruikershandleiding van de desbetreffende hoogwerker altijd leidend is. Bovendien is de werkgever te allen tijde verplicht om de juiste en geschikte hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan werknemers. De basis ligt vast in Artikel 5 van de Arbowet: inventarisatie en evaluatie van risico`s en in artikel 7.3 van het Arbo besluit: geschiktheid arbeidsmiddelen.

Download het gratis beoordelingsformulier

Welke valbescherming is er nodig voor het veilig werken met een hoogwerker?

 

Een werkplekbegrenzer c.q. positioneringsgordel voorkomt het risico op vallen uit de werkbak van de hoogwerker. Deze valbescherming moeten gebruikt worden conform de gebruikershandleiding van de hoogwerker. De valbescherming bestaat uit harnasgordel met korte lijn (werkplekbegrenzer). Deze korte lijn zorgt ervoor dat de persoon die zich in de hoogwerker werkbak bevindt nooit over de leuning kan vallen. Indien de bescherming tegen het over de leuning vallen niet is opgenomen in de gebruikershandleiding van de hoogwerker, moet de werkgever, op basis van de risico`s bepalen of bescherming tegen vallen noodzakelijk is.

Opmerking: Het toepassen van een valbeveiliging met shockabsorbeer is niet toegestaan. Bij een val uit de werkbak van de hoogwerker is het bevestingspunt in de bak niet sterk genoeg volgens de prEN280 Norm. Dit kan er voor zorgen dat tijdens het vallen de stabiliteit van de werkbak van de hoogwerker in gevaar komt. Arbo informatieblad 17 (AI17) Paragraaf 9.1.1.

BLOM opleidingen adviseert daarom ook altijd om een goede valbescherming te gebruiken. Tijdens een hoogwerker opleiding van BLOM opleidingen worden deze valbescherming ook altijd uitgelegd en daadwerkelijk gebruikt. Dit om te voorkomen dat er in de praktijk verkeerd wordt gehandeld en er risico op ernstige ongevallen kunnen ontstaan. De minimale leeftijd om deel te nemen aan een hoogwerker opleiding is 18 jaar.

Lees ook:

Plaats bericht


Naar top