Tijdens de opleiding veilig hijsen/ aanslaan van lasten richten we ons voornamelijk op de praktijk met ruimte voor het stellen van vragen en korte toelichting van de theorie. Wij willen dat cursisten na het volgen van de hijsopleiding voldoende ervaring hebben opgedaan om direct zelfstandig aan de slag te gaan met hijsen in de praktijk. De opleidingsduur is 1 dagdeel van 07.00 uur - 10.30 uur of 11.00 uur - 14.30 uur. Wanneer beide voldoende zijn bevonden en afgesloten zijn met een examen wordt de opleiding hijsen beloond met een hijscertificaat ofwel hijsbewijs. Deze hijscursus is zowel bedoeld voor personen die een hercertificering moeten doen als voor personen die nog weinig of geen ervaring hebben. Goed voorbereiden op de theorie is belangrijk!

Voor medewerkers in de Petrochemie raden we de opleiding Rigger aan. Met deze opleiding voldoet de medewerker aan richtlijnen van de SSVV-opleidingengids voor het veilig begeleiden en aanslaan van lasten.

De minimale leeftijd voor deze training is 18 jaar.


(8,6)

Op basis van 88 individuele beoordelingen.

Veilig Hijsen en Aanslaan van lasten

Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel. Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico's en gevolgen daarvan. Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Daarnaast kunnen personen waarvan het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen deze opleiding ook volgen.

Opleidingsgegevens en certificaat

De opleidingsduur bedraagt 1 dagdeel en bestaat voornamelijk uit praktijk met ruimte voor vragen en korte toelichting op de theorie. De opleiding Veilig Hijsen wordt afgesloten met een BLOM veiligheidsexamen dat bestaat  uit een theorie- en praktijkexamen. Alle certificaten hebben een geldigheid 5 jaar.

Na afloop van de opleiding veilig hijsen is de cursist:

  • op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen

  • in staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen

  • op de hoogte van het gebruik van de verschillende hulpmiddelen

  • in staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging

 

Inhoud theorie
Inhoud praktijk
- Veiligheid AI 17 en Arbowet - Gebruik van hulpmiddelen
- Behandelen van lasten - Veiligheidsaspecten
- Hijswerktuigen - Het verplaatsen van lasten
- Maximale werkbelasting - Het aanslaan van lasten
- Hijsbanden en kettingen - Bewustwording van gevaren en risico`s

 

LocatieStartdatum
Datum Begintijd Eindtijd
28-9-2020 07:00 uur 10:30 uur
11-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
8-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
28-9-2020 11:00 uur 14:30 uur
11-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
8-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
18-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
19-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
23-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
18-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
19-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
23-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
Vandaag 07:00 uur 10:30 uur
23-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
27-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
21-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
22-1-2021 07:00 uur 10:30 uur
23-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
27-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
21-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
22-1-2021 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
16-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
23-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
16-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
23-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
13-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
10-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
23-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
13-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
10-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
23-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
20-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
13-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
3-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
13-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
3-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
29-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
26-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
14-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
29-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
26-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
14-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
14-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
19-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
18-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
14-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
19-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
18-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
Datum Begintijd Eindtijd
23-10-2020 07:00 uur 10:30 uur
16-11-2020 07:00 uur 10:30 uur
22-12-2020 07:00 uur 10:30 uur
23-10-2020 11:00 uur 14:30 uur
16-11-2020 11:00 uur 14:30 uur
22-12-2020 11:00 uur 14:30 uur
  ab rouw (6,4)
  Luuk verhoef (8,3)
  Otter (8,9)
  Nectar (9,0)
  Bosschieter (9,0)
  Isemtekin (9,0)
  Benanti (9,0)
  Yapici (9,0)
  Nieuland (7,9)

Download boek veilig hijsen

Naar top