Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

Om beroepschauffeur te blijven, moet u iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Als u dit niet doet, mag u niet meer beroepsmatig rijden. Als u voor 1 september 2016 de Code 95 haalde is de einddatum 10 september 2021! 

 

CCV gecertificeerde instelling

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. U kunt zelf een keuze maken uit de door het CCV gecertificeerde nascholingscursussen. De enige eis is dat u van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Voor alle duidelijkheid: alleen cursussen met waar je het code95 logo ziet komen in aanmerking voor nascholing.

CCV adviseert chauffeurs om jaarlijks een deel van de nascholing te volgen en niet alle nascholing op het laatste moment te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, zou er een capaciteitstekort bij de opleidingen kunnen ontstaan, waardoor chauffeurs hun vakbekwaamheid niet tijdig kunnen verlengen.

BLOM opleidingen heeft de volgende erkenningen voor de CCV Code 95 nascholingscursussen voor chauffeurs:

Let op: bovenstaande uren tellen alleen als theoretische uren en niet mee voor de praktijk. 

Wanneer u een keuze heeft kunnen maken voor een cursus, houdt er dan rekening mee dat de aanmelding minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de cursus bij ons binnen moet zijn.

 

Waarom is de richtlijn geïntroduceerd?
 

De invoering van de Europese richtlijnen is gedaan om de verkeersveiligheid in Europa te vergroten en het aantal verkeersongevallen waarbij vrachtwagens en bussen betrokken zijn te verminderen. Ook is het terugdringen van het brandstofverbruik een doelstelling. Dit om CO2 uitstoot te verminderen en een beter leefmilieu te creëren binnen Europa. Daarnaast draagt het ook bij aan betere vaardigheden van chauffeurs, waardoor het imago van de sector verbetert. De richtlijn bestaat uit twee onderdelen: de basiskwalificatie en de verplichte nascholing. De basiskwalificatie behaal je samen met je rijbewijs, de nascholing moet je elke 5 jaar opnieuw aan voldoen.
 

Hoe komen die uren op mijn rijbewijs?
 

De nascholingsuren zijn niet altijd gelijk aan de duur van de opleiding. CCV bepaalt hoeveel uren een opleiding meetelt voor de verplichte nascholing. Dit is onder andere afhankelijk van de praktijklessen van de opleiding. De uren die meetellen worden doorgegeven door de opleider aan CCV. Wanneer aan de verplichte 35 uur is voldaan dan geeft de CCV dit door aan de RDW. De RDW registreert de gemaakte uren en wanneer je als chauffeur je nieuwe rijbewijs ophaalt zullen zij het rijbewijs automatisch voorzien van code 95. Geef daarom altijd duidelijk aan bij je opleider dat je in aanmerking wilt komen voor Code 95 nascholingsrichtlijn, zij moeten jouw nascholingsuren doorgeven aan CCV. Je kunt de status van jouw uren bekijken via www.mijnccvexamenhuis.nl. Je kunt daar inloggen met jouw DigiD code. 
 

Geen 35 uur, geen code 95
 

Chauffeurs die binnen de termijn van 5 jaar geen 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen niet meer beroepsmatig rijden. Dat wil zeggen dat hun vakbekwaamheid is verlopen. Pas wanneer ze 35 uur nascholing hebben gevolgd, mogen ze weer beroepsmatig rijden. Ze hoeven dan niet opnieuw de basiskwalificatie te behalen.
 

Meerdere rijbewijzen
 

De toevoeging van Code 95 staat aangegeven op je rijbewijs en is voorzien van een einddatum, code 95 heeft namelijk een geldigheid van 5 jaar. Daarna dien je opnieuw 35 uur nascholing te volgen. Hier kun je  uiteraard direct al mee beginnen, je hebt 5 jaar de tijd om aan de gestelde 35 uur te voldoen. Als je in het bezit bent van meerdere rijbewijzen waarvoor code 95 verplicht is hoef je niet meer dan 35 uur nascholing te volgen. Als je bijvoorbeeld in het bezit bent van twee rijbewijzen waarvoor nascholing verplicht is hoef je dus geen 70 uur te behalen, 35 uur is voldoende voor beide.
 

Bestaat er nog een vrijstelling van code 95 voor oudere chauffeurs?
 

vrijstelling voor code 95 vervalt per 1 april 2020

Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 krijgen een brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om ze hierover te informeren. Deze brief moet ervoor zorgen dat zij op het moment dat de wetswijziging in werking treedt, beschikken over een geldige code 95. Eerder liet het ministerie weten dat de vrijstelling op 1 januari 2020 komt te vervallen. Nu is besloten dat de vrijstelling op 1 april 2020 vervalt.

 

Naar top