Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

Algemeen

Het is voor alle hef- of magazijntruckchauffeurs wettelijk verplicht om een rij-instructie te volgen. Alleen meldt de wet niet precies hoe deze instructie eruit moet zien. Als er een ongeluk gebeurt, moet het bedrijf de Nederlandse Arbeidsinpectie kunnen overtuigen dat er een goede instructie is geweest. Een certificaat of rijbewijs is dus niet verplicht, maar voldoende instructie wel. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor ‘voldoende’ opleidingsniveau van de chauffeurs. Wel toont een certificaat natuurlijk heel duidelijk dat er een opleiding is geweest. Veel bedrijven laten hun chauffeurs daarom om de zoveel jaar een opfriscursus (theorie en praktijk) volgen.

Nee dat mag niet, je moet beschikken over specifieke deskundigheid. De reachtruck wordt gezien als een soort heftruck. Er gelden dan ook dezelfde regels als voor een heftruck: je moet ‘een instructie’ hebben gevolgd om met de reachtruck te mogen werken. De wet zegt alleen niet hoe die instructie er precies uit moet zien. Een certificaat of rijbewijs is dus niet wettelijk verplicht, maar geeft je wel een bewijs dat je een goede opleiding reachtruck hebt gevolgd. De werkgever is uiteindelijk verantwoordelijk voor ‘voldoende’ opleidingsniveau van de chauffeurs

Heeft uw heftruckchauffeur moeite met lezen en/of de Nederlandse taal? De uitnodigingen versturen we zowel in het Nederlands als in het Engels. De voertaal tijdens de cursus is Nederlands, vragen kunnen individueel in het Engels of Duits beantwoord worden. Het digitale theorie-examen kan in het Nederlands, Duits, Engels en Pools gemaakt worden. Het is ook mogelijk dat de vragen en antwoorden voorgelezen worden. Dit is alleen beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels. Voor cursisten met dyslexie-verklaring is er een digitaal therorie-examen in een ander lettertype met meer tijd beschikbaar.

Om een kopie van een BLOM-certificaat, SOG-certificaat, CCV-certificaat of IPAF-certificaat aan te vragen stuurt u  een e-mail met uw naam en geboortedatum naar info@blomopleidingen.nl. Na controle door de cursistenadministratie ontvangt u van ons een e-mail met de te volgen stappen. 

 

Er zijn ongelooflijk veel verschillende heftruckcertificaten in omloop. Omdat een heftruckcertificaat niet verplicht is, is er ook geen wet die aangeeft waaraan een certificaat moet voldoen. Sterker nog: iedereen in Nederland mag zijn eigen certificaat uitgeven. Wat knip- en plakwerk op de computer en een druk op de printknop volstaat.

Ook nu geldt weer: wat gebeurt er na een heftruckongeval? Een heftruckbestuurder met een zelf geknutseld certificaat valt natuurlijk meteen door de mand. De instanties zullen navragen welke organisatie het certificaat heeft uitgegeven. Ze zullen checken onder welke voorwaarden die organisatie dat certificaat heeft uitgereikt aan de betreffende bestuurder. Of anders gezegd: wat heeft de bestuurder moeten doen om dat certificaat te verdienen?

Iedereen die zich daartoe geroepen voelt. Volgens de wet is het voldoende als een ervaren collega uitlegt hoe een heftruck werkt en hoe je daarmee veilig kunt werken. Maar hoe voorkom je dat die collega niet iets vergeet uit te leggen? Hoe weet je zeker dat die nieuwe medewerker alle instructies daadwerkelijk heeft begrepen en heeft toegepast?

Een erkende heftruckopleider werkt met ervaren instructeurs die vrijwel niets anders doen dan heftruckopleidingen geven. Die instructeurs werken volgens een vast opleidingsplan, zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Zij beëindigen elke opleiding met een praktijkexamen waarin alle kennis en vaardigheden nog eens worden getoetst. Pas als kandidaten dat examen goed hebben doorstaan, krijgen ze een certificaat.

Ook in discussies met instanties als Inspectie SZW biedt het voordelen als de heftruckbestuurder beschikt over een certificaat van een gerenommeerde heftruckopleider. Het opleidingsplan bewijst dat de bestuurder daadwerkelijk deskundig moet zijn in het gebruik van de heftruck om het certificaat te verdienen. Check bij twijfel of de heftruckopleider voldoet aan kwaliteitsstandaarden zoals het NEN-ISO 9001:2015-certificaat en het Cedeo-keurmerk.

Een heftruckcertificaat is doorgaans vijf jaar geldig. De 5 jaar is geen wettelijke herhalingstermijn, maar een aangenomen norm door het bedrijfsleven en opleiders. Na vijf jaar kan de bestuurder een korte herhalingscursus volgen om het certificaat te verlengen. Maar de praktijk leert dat een deel van de opgedane kennis al eerder dan vijf jaar vervliegt. Na verloop van tijd volgen bestuurders de aanwijzingen niet meer zo nauwgezet op als tijdens de opleiding. Vraag daarom de heftruckopleider naar de mogelijkheden om de kennis, vaardigheden en veiligheidsbewustzijn tussentijds op te frissen.

Vanaf 15 jaar mogen jongeren in bedrijven aan het werk. Maar 15-jarigen mogen geen zwaar lichamelijk werk verrichten en geen machines zoals heftrucks bedienen. Is een medewerker 16 of 17 jaar? Dan mag hij wel risicovolle werkzaamheden uitvoeren zoals het rijden op een heftruck, maar alleen onder strikt toezicht. En natuurlijk alleen als hij beschikt over ‘specifieke deskundigheid’.

Een bestuurder mag alleen rijden op een heftruck die periodiek wordt gekeurd. Die keuring is bedoeld om sporen van slijtage, veroudering of verslechtering te ontdekken. Als dat het geval is, moet de truck natuurlijk weer in goede staat worden gebracht. Of zoals het staat in de Arbowet:

‘Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.’

In de wet staat niet zwart op wit hoe vaak een heftruck moet worden gekeurd. Er staat ook niet dat een gekeurde heftruck een keuringssticker moet hebben. Er staat alleen dat de keuring regelmatig moet plaatsvinden. In de toelichting op de Arbowet wordt als richtlijn gehanteerd dat de heftruck minimaal één keer per jaar moet worden gekeurd. Een keuringssticker maakt duidelijk wanneer de laatste keuring heeft plaatsgevonden. Dat zal de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) graag willen controleren als de machine is betrokken bij een ongeval.

Dat staat niet vermeld in de wet. In principe mag iedereen een heftruck keuren en een keuringssticker plakken. Ook de heftruckbestuurder zelf of iemand van de technische dienst. De vraag is echter hoe die keuring plaatsvindt. Kijkt de bestuurder ook naar de motor en de batterij? Het beste is om de truck te laten keuren door een keurmeester van de heftruckleverancier. Die kent die machine op zijn duimpje, weet wat veel voorkomende gebreken zijn en kan die meteen verhelpen.

Eigenlijk geldt voor een heftruckkeuring hetzelfde als voor een heftruckcertificaat. Een heftruckkeuring door een erkende keuringsinstantie is niet verplicht, maar wel het beste bewijs dat de keuring grondig heeft plaatsgevonden. Dat voorkomt vervelende discussies met Inspectie SZW na een heftruckongeval.

Daar zijn heftrucks niet voor bedoeld. Maar soms kan het niet anders, bijvoorbeeld om een pallet weg te brengen naar het magazijn aan de overkant van de weg. Of om een vrachtwagen te lossen die alleen op de weg kan parkeren. Als heftrucks smaller zijn dan 130 centimeter, mogen bestuurders in de directe omgeving van het bedrijf inderdaad met hun truck de weg op.

Als de heftruck breder is dan 130 centimeter, hebben bestuurders sinds 1 juli 2015 een T-rijbewijs nodig. Dat is een rijbewijs dat ook bestuurders van landbouw- of bosbouwtrekkers nodig hebben om op de openbare weg te mogen rijden. Let op: ook als de heftruckbestuurder op een bedrijfsterrein rijdt dat niet met een hek of slagboom van de openbare weg is afgesloten, is een T-rijbewijs verplicht.


Naar top