Open filter

Een BHV cursus, bedrijfshulpverlener worden voor jouw collega’s 
 

De opleiding bedrijfshulpverlener (BHV) bestaat uit een training voor levensreddendhandelen en brandbestrijding. Tijdens deze BHV-training worden cursisten opgeleid tot bedrijfshulpverlener. In elk bedrijf dient altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn met een geldig certificaat. Voor het behalen van dit BHV-certificaat dient een BHV-basisopleiding te worden gevolgd waarvan het examen met een voldoende moet zijn beoordeeld. De BHV-basisopleiding kan steeds verlengd worden met een BHV-herhalingscursus om de geldigheid van het BHV-certificaat te verlengen.

 

Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening (BHV)

Artikel 15 van de Arbowet zegt het volgende over deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening:

 

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder de van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Vier taken tijdens de opleiding bedrijfshulpverlener

Met deze cursus bedrijfshulpverlener legt u de basis voor een succesvolle BHV organisatie. Alle cursisten krijgen in de BHV-basisopleiding de 4 taken aangereikt om de taak van een bedrijfshulpverlener naar behoren te kunnen uitvoeren. Deze 4 taken zijn:

- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen

- Beperking en bestrijding van een beginnende brand

- Het begeleiden van een ontruiming van het gebouw

- Communicatie met andere diensten zoals brandweer, politie en ambulancediensten

 

BHV opleiding.

De BHV-opleidingsduur van de basiscursus bedrijfshulpverlener bedraagt twee dagen, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Er is één EHBO (LEH)-dag en één Brand-dag. We leren in de BHV-cursus dus eerst alles over levensreddend handelen en de volgende dag alles over brandbestrijding. Communicatie behandelen we tijdens beide dagen, hoe bel je met alarmeringsdiensten of hoe laat je iemand anders bellen terwijl jij je over het slachtoffer ontfermt, schreeuw je dat iemand 112 moet bellen of wijs je heel direct iemand aan en zeg je: ‘Jij belt. En ik wil dat je terugkomt’? Tijdens deze BHV-training proberen we onze cursisten voor te bereiden op situaties waar je eigenlijk nooit op voorbereid kan zijn, we praten over deze onderwerpen en reiken cursisten tools aan zodat ze in elk geval weten wat ze in een bepaalde situatie wel en niet moeten of kunnen doen. We weten nooit of de bedrijfshulpverlener in paniek raakt op het werkelijke moment maar we geven tijdens de BHV-opleiding een bedrijfshulpverlener wel een stuk zekerheid en bewustwording mee waaruit blijkt dat BHV getrainde medewerkers beter en sneller handelen dan niet opgeleide BHV’ers. Daarbij gaat in grote bedrijven de regel van ‘verantwoordelijkheid gedeeld door het aantal mensen dat aanwezig is’ op, dan is het noodzakelijk van te voren mensen verantwoordelijk te maken. Daarmee bedoelen we hoe meer mensen er om heen staan te kijken hoe groter de kans is dat de brand niet geblust wordt omdat ‘die ander’ ook niets doet. De bewustwording is er vooral op gericht om mensen alvast te laten na denken hoe ze zouden kunnen reageren in een bepaalde situatie. Dat scheelt kostbare tijd en geeft iets om aan vast te houden.

 

BHV-examen

De basisopleiding BHV en de herhalingscursus worden beide afgesloten met een BHV-examen, een examen voor de brandbestrijding en een examen voor levensreddendhandelen. Als cursisten beide onderdelen met een voldoende resultaat hebben afgesloten ontvangt zij het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’.

 

Inhoud bedrijfshulpverlener basisopleiding:

 

Dag één basisopleiding BHV; levensreddendhandelen

Vijf taken:

- Eerste hulp

- Bewustzijnsstoornissen

- Circulatie- en ademhalingsstoornissen

- Overige aandoeningen

 

Tijdens de EHBO training, levensreddendhandelen voor de bedrijfshulpverlener, behandelen we onderdelen in de theorie en in de praktijk. We leren op de BHV cursus over hoe en wanneer we mensen die gewond zijn geraakt of onwel worden het beste kunnen helpen. Tijdens de BHV basistraining leren we aller eerst te letten op veiligheid. En dan wel eerst de veiligheid van de bedrijfshulpverlener zelf, want een van de belangrijkste lessen tijdens de BHV-opleiding is dat wanneer er niet veilig kan worden geholpen de bedrijfshulpverlener niet dient te helpen. Als de bedrijfshulpverlener wel veilig kan helpen kan er gekeken worden naar de veiligheid van het slachtoffer. We dienen het slachtoffer namelijk niet te verplaatsen, tenzij het slachtoffer gevaar loopt op de plek waar hij of zij zich bevindt. Bijvoorbeeld als een slachtoffer zich op de treinrails bevindt en er een trein aan zou kunnen komen. Tijdens de training maken we gebruik van concrete voorbeelden. We leren te communiceren met het slachtoffer en te herkennen wanneer dat niet mogelijk is. We leren het slachtoffer aan te spreken en indien dat mogelijk is de juiste vragen te stellen, vragen die weer beantwoord kunnen worden aan de meldkamer. Hoe heet het slachtoffer, hoe oud is hij of zij en wat is er aan de hand, waar bevindt u zich. En we bespreken waarom de meldkamer zoveel mogelijk informatie verzamelt. Indien het slachtoffer niet aanspreekbaar is leren we welke handelingen we daarna moeten uitvoeren. Tijdens de BHV training werken we met het ABC schema. We richten ons tijdens de BHV opleiding ook op specifiek letsel zoals hoe de bedrijfshulpverlener om dient te gaan met brandwonden, de slachtoffers helpen die in aanraking zijn geweest met gevaarlijke stoffen (indien gewenst ook gericht op de organisatie), hoe kinderen geholpen worden, reanimatie en we behandelen hoe (en hoe makkelijk het is voor) bedrijfshulpverleners de defribilator, die op steeds meer plekken beschikbaar is voor de BHV’er, veilig kunnen gebruiken. 

 

Dag twee basisopleiding BHV; brandpreventie

Brandbestrijding en ontruiming

Brandbestrijding, -driehoek en -stadia

- Blussen (repressie)

- Blusmiddelen en toestellen

- Blusoefeningen met praktijktoets

- Ontruiming

- Communicatie

 

Tijdens de dag die gericht zal zijn op brandpreventie leren we cursisten om te gaan met verschillende blusmiddelen, hoeveel er zijn, waar aan deze blusmiddelen herkend kunnen worden door de bedrijfshulpverlener en voor welke branden ze geschikt zijn. Tijdens de BHV-training zullen we ook uitgebreid branden gaan blussen in de praktijk. Elke cursist leert tijdens de cursus BHV met verschillende blusmiddelen verschillende brand haarden te blussen. We behandelen hoe en wanneer er brand ontstaat en hoe deze geblust kan worden op de verschillende manieren, we maken hier gebruik van de blus driehoek en onderscheiden tijdens de BHV-cursus drie verschillende elementen waaruit een brand ontstaat, namelijk; de energiebron, een brandstof en een oxidatief. We leren tijdens de BHV-basisopleiding wat deze drie elementen zouden kunnen zijn, we noemen tijdens de cursus BHV concrete voorbeelden en welke van de drie elementen het beste weg genomen kan worden en hoe. De theorielessen zijn interactief, we laten cursisten mee denken en vragen stellen. Aan de brandblussers die op uw locatie beschikbaar zijn zullen we extra aandacht besteden, en indien u verder nog specifieke wensen heeft kunt u die voor dat u uw medewerkers opgeeft voor de BHV-cursus met uw vaste aanspreekpunt doorspreken. Ook behandelen we ontruiming bij brand, we leren we onze cursisten hoe ze het veiligst het pand kunnen ontruimen en hoe ze medewerkers die nog niet bewust zijn van het gevaar hen toch naar buiten te volgen. Ten alle tijden houden we ons bezig met veiligheid, die van een ander maar vooral ook die van onszelf.

 

BHV herhalingscursus

De BHV-herhalingscursus is er voor ontwikkeld om het eerder geleerde van de BHV’er op te frissen. Soms zijn er nieuwe richtlijnen vastgesteld hoe bedrijfshulpverleners slachtoffers het beste kunnen helpen. Door medische ontwikkelingen, maar soms zijn er ook veranderingen in techniek. Nieuwe blusmiddelen, nieuwe defibrillatoren of nieuwe medische kennis duiken regelmatig op in ons werkveld, daarom is het belangrijk om de bestaande kennis op te frissen en weer even aan te voelen hoe het is om tijdens een BHV-cursus een brandblusser vast te houden. Tijdens deze BHV-herhalingscursus gaan we uit van bestaande kennis en besteden we weer extra veel aandacht aan de praktijk. We laten cursisten aan het begin van de BHV-herhalingsopleiding vertellen wat en of ze iets mee gemaakt hebben de afgelopen jaren en vragen ze hoe ze hebben gehandeld. Daar kunnen alle cursisten samen van leren. Ook deze theorie lessen zijn om die reden: ‘samen kunnen we van elkaar leren’ zeer interactief en actueel. De instructeur zal ook vragen stellen om de cursisten bewust te maken van waarom ze bepaalde handelingen intuïtief zullen uitvoeren en waarom dat wel of niet juist is. Er wordt tijdens de training veel gewerkt met simpele ezelsbruggetjes die tijdens noodsituaties makkelijk naar boven kunnen worden gehaald.

 

De onderdelen die worden behandeld tijdens de bedrijfshulpverlening herhalingscursus zijn:

 

Theorie:                                                                                           Praktijk:

Herhaling reanimatie ( met inzet van LOTUS)                                  Beperken en bestrijden van een beginnende brand

Systematische werken                                                                         Beginnende brand bestrijding met slanghaspel

Controle van de vitale functies                                                           Beginnende brand bestrijding met CO2

Alarmeren                                                                                              Beginnende brand bestrijding met schuim 

Reanimeren                                                                                           Beginnende brand bestrijding met poeder

Herhaling AED                                                                                       Deurprocedure

Relevante Achtergrondinformatie over de AED                              Hittegewenning

Indiceren                                                                                                 Praktijkinzet 1

Activeren                                                                                                 Kleine inzet met als hoofddoel communicatie

Bedienen van de AED (inzet met AED)                                                Alarmering

Herhaling levensreddende handelingen (met inzet van LOTUS)    Samenwerking BHV

Verslikking / verstikking                                                                           Praktijkinzet 2

Stabiele zijligging                                                                                      Inzet met meerdere deelnemers en met inzet AED

Ernstig bloedverlies stoppen                                                                 Praktijkinzet 3

Eerste hulp bij een flauwte / Onwelwording / Hartklachten             Ontruiming

Diabetes                                                                                                     Evaluatie

 

 

BHV-examen

Aan het einde van deze BHV-basisopleiding of herhalingscursus zal het BHV-examen plaatsvinden. Zowel een theorie-examen als een praktijkexamen. Wanneer beide examens voor brandpreventie  en de beide examens voor EHBO met een voldoende zijn afgerond ontvangen cursisten hun BHV certificaat. Dit certificaat is een Europees erkend certificaat.

 

Een BHV-cursus met veel aandacht voor de praktijk.

Bij BLOM opleidingen besteden we veel aandacht aan de praktijk. Dat doen we omdat we willen dat cursisten weten hoe ze in de praktijk moeten handelen. Cursisten kunnen in de theorie wel leren wat ze ongeveer moeten doen maar iets zoals bijvoorbeeld hartmassage kan niemand leren uit een boekje, er moet zelf gevoeld worden hoe en waar er gedrukt moet worden, en hoe vaak beademd moet worden. We vinden het belangrijk dat niet alleen het certificaat wordt gehaald maar dat deze bedrijfshulpverleners ook daadwerkelijk hulp kunnen verlenen als het er op aankomt. Wij geloven daarom niet in kortere opleidingsdagen, dit is direct ook de reden dat we niet altijd de goedkoopste opleider in de markt zijn, maar het maakt ons kwalitatief wel een betere, en wees nou eerlijk, op uw eigen veiligheid en dat van uw medewerkers of collega’s wilt u toch niet bezuinigen?

 

De BHV-cursus kosten

De kosten voor de BHV-basisopleiding zijn € 306,- per persoon en heeft een opleidingsduur van twee dagen. Elk BHV-certificaat heeft een geldigheid van één jaar, na dit jaar dienen medewerkers opnieuw een BHV-cursus te volgen. Wanneer een BHV-certificaat al bij een eerdere cursus BHV is behaald kan er worden gekozen voor een BHV-herhalingscursus. De cursist mag maximaal twee jaar niet op training geweest zijn anders dient er een BHV-basisopleiding te worden gedaan. De kosten voor de herhalingstraining BHV bedragen € 165,-. De duur voor deze BHV-opleiding is 1 dag, deze opleidingsdag wordt opgesplitst in twee dagdelen, 1 dagdeel voor EHBO en 1 dagdeel voor brandpreventie. De geldigheid van het BHV-certificaat is 1 jaar omdat wij ervan overtuigd zijn dat het belangrijk is dat de informatie die de cursisten hebben up to date is. Er verandert nog al eens wat in de bedrijfshulpverlening en omdat medewerkers (gelukkig) weinig hulpverlening hoeven uit te oefenen schuift de opgedane kennis tijdens een BHV-training daarna al zeer snel naar de achtergrond.

 

Bij BLOM opleidingen kunt u ook een opleiding volgen voor de heftruck en de reachtruck, het is ook mogelijk om deze opleidingen met elkaar te combineren u ontvangt na het behalen van de opleiding dan het heftruckcertificiaat en het reachtruckcertificaat. Daarnaast bieden bij ook VCA opleidingen of u kunt bij ons uw hijsbewijs of hoogwerkercertificaat behalen.

 

Naar top