Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
Hijsbegeleider - Rigger (TCVT W4-08)

Deze cursus rigger is bestemd voor personen die beroepsmatig lasten moeten aanslaan en of lasten moeten begeleiden en communiceren met machinist en opdrachtgever. Zowel voor de bouw, petrochemie, logistiek, scheepvaart en civiele werken. In 4  dagen (8.00 - 16.00 uur) werken we aan veiligheidsaspecten en hijsen om je op het gewenste niveau te krijgen. De personen welke aan de rigger cursus wensen deel te nemen, dienen 18 jaar of ouder te zijn. 
 


(0,0)

Op basis van 0 individuele beoordelingen.

Inhoud en doel van de opleiding

Het doel van de rigger opleiding is de mensen bekend te maken met veilig aanslaan van hijslasten, welke bij hijswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en ook om ze bewust te maken van de gevaren die hierbij kunnen ontstaan. Tevens is het noodzaak dat men leert om tijdens de opleiding rigger op de juiste manier de last te begeleiden en een correcte duidelijke communicatie voeren met de kraanmachinist en uitvoerenden.

Examen

Aan de opleiding rigger is een TCVT examen verbonden. Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt aan het eind van de vierde opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt de cursist een TCVT W4-08 certificaat, TCPR Boekje en een vakbekwaamheidpas (ook wel hijsbewijs), welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar.

U kunt zich bij BLOM opleidingen inschrijven voor een rigger cursus. Voor meer achtergrondinformatie, data en prijzen over de cursus rigger/opleiding rigger of een andere specifieke opleiding neemt dan contact met ons op.

Inhoud theorie Inhoud praktijk
- Wat is een veiligheidsfunctie - Maken van een hijsplan op basis van de te hijsen last, type kraan en omgeving
- T.R.A en L.M.R.A. - Keuze en controle van het hijsmateriaal voor aanvang van het werk
- Bepalen en uitrekenen van lasten d.m.v. dimensies en soortelijke massa - Controle van de werkplek, werkgebied afbakenen
- Interpretatie van de werkvergunning, doel, methode en veiligheidsvoorschriften - Keuze van het hijsmateriaal voor het uitvoeren van de taak
- Soorten hijsmiddelen en certificatie alsook de afkeurnormen en gebruiksdoeleinden - Overleg met de kraanmachinist over de manier van seinen geven
- Keuze van het hijsgereedschap voor het uitvoeren van een hijsopdracht - Bepalen van de gevaren van het aanpikken van bepaalde lasten
- Begrippen als veilige werkbelasting, buitenhoek, krachtenverdeling, veiligheidsfactor - Uitvoeren van hijsoefeningen met allerlei hijsmiddelen
- De armseinen, gebruik van portofoon of combinatie - Uitvoeren van een hijsopdracht als toets
- Eindtoets en evaluatie  

 

Naar top