Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
 • Geplaatst op: 14 september 2023
 • Auteur: TOM van BLOM
 • Categorie: nieuws

Tips en richtlijnen voor veilig werken met een hoogwerker

In de wereld van bouw, onderhoud en installatie zijn hoogwerkers essentieel om werkzaamheden op hoogte uit te voeren. Echter, om veilig te werken met een hoogwerker en te voldoen aan de wetgeving, zijn er strikte veiligheidsvoorschriften van kracht. In deze blog bespreken we welke veiligheidsvoorschriften gelden voor het werken met een hoogwerker en wie er gemachtigd zijn om in een hoogwerker te werken.

 

Inhoud blog:

 

Wie mogen er met een hoogwerker werken?

Om te werken met een hoogwerker, moet een persoon voldoen aan bepaalde kwalificaties en criteria. Hier zijn de belangrijkste vereisten:

 1. Gecertificeerde Bedieners: Alleen personen met de juiste certificering en training mogen een hoogwerker bedienen. Deze certificering wordt meestal verstrekt na het succesvol voltooien van een specifieke hoogwerker cursus, die gericht is op het veilig en effectief gebruiken van deze apparatuur. Het is van cruciaal belang dat bedieners kennis hebben van de verschillende typen hoogwerkers en hun bedieningsprincipes.
 2. Leeftijdseisen: In sommige landen kunnen er leeftijdseisen gelden voor het werken met hoogwerkers. Bijvoorbeeld, in Nederland moet een bediener minimaal 18 jaar oud zijn om in een hoogwerker te mogen werken.
 3. Medische geschiktheid: Bedieners moeten fysiek in staat zijn om de taken veilig uit te voeren. Ze mogen geen medische aandoeningen hebben die hun vermogen om de hoogwerker te bedienen in gevaar brengen. Regelmatige medische controles kunnen vereist zijn om te zorgen voor de geschiktheid van de bedieners.
 4. Veiligheidsbewustzijn: Personen die met hoogwerkers werken, moeten een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben. Dit omvat kennis van veiligheidsvoorschriften, het vermogen om noodsituaties te hanteren en het begrijpen van de risico's die gepaard gaan met het werken op hoogte.
 5. Toezicht: In sommige situaties kan het zijn dat bedieners onder toezicht moeten werken, vooral als ze nog niet veel ervaring hebben met het gebruik van hoogwerkers. Dit toezicht zorgt ervoor dat alle veiligheidsmaatregelen worden nageleefd en dat er snel kan worden gereageerd in geval van een noodsituatie.

Download het gratis beoordelingsformulier

Wetgeving werken met een hoogwerker

Het werken met hoogwerkers valt onder verschillende wet- en regelgeving, afhankelijk van het land en de jurisdictie. In de meeste Europese landen, inclusief Nederland en België, zijn de belangrijkste wetgevende kaders:

 1. Arbowetgeving: In Nederland is de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) van kracht. Deze wet heeft als doel de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen. Het gebruik van hoogwerkers valt onder deze wet en vereist naleving van specifieke veiligheidsvoorschriften en de verplichting om alleen bevoegde en getrainde bedieners in hoogwerkers te laten werken.
 2. Machinerichtlijn (CE-markering): Hoogwerkers moeten voldoen aan de Europese Machinerichtlijn en dragen vaak het CE-markering als bewijs van conformiteit. Deze richtlijn stelt normen voor de veiligheid en gezondheid van personen bij het gebruik van machines, waaronder hoogwerkers.
 3. Nationale Regulering: Naast Europese wetgeving hebben veel landen nationale voorschriften en normen die specifiek zijn voor het werken met hoogwerkers. In Nederland kunnen de eisen worden gevonden in de Arbeidsomstandighedenregeling en het Arbeidsomstandighedenbesluit.
 4. Certificering en Opleiding: In sommige landen, zoals Nederland, is er ook specifieke regelgeving met betrekking tot de opleiding en certificering van hoogwerkerbedieners. Dit omvat de verplichting voor bedieners om een certificaat te behalen na het voltooien van een erkende hoogwerkertraining.

Het is essentieel voor werkgevers en werknemers om op de hoogte te zijn van de relevante wetgeving in hun regio en ervoor te zorgen dat ze aan alle vereisten voldoen. Het niet naleven van deze wetgeving kan leiden tot boetes en juridische consequenties, maar nog belangrijker, het kan de veiligheid op de werkplek in gevaar brengen. Het naleven van de wetgeving en het volgen van de juiste veiligheidsprocedures is van het grootste belang om ongelukken en verwondingen te voorkomen bij het werken met hoogwerkers.

Bekijk alle hoogwerkeropleidingen

Veiligheid staat voorop

Veiligheid is van het grootste belang bij het werken met een hoogwerker. Dit omvat onder andere het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's), zoals een helm, veiligheidsharnas, valbeveiliging en veiligheidsschoenen. Ook moeten hoogwerkers regelmatig worden geïnspecteerd en onderhouden om ervoor te zorgen dat ze in goede staat verkeren en veilig kunnen worden gebruikt.

Toezicht en bevoegdheden

Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat alleen gekwalificeerde en bevoegde werknemers toegang hebben tot hoogwerkers. Daarnaast moet er altijd toezicht zijn wanneer er met een hoogwerker wordt gewerkt, om ervoor te zorgen dat alle veiligheidsprocedures worden gevolgd.

Conclusie

Het werken met een hoogwerker vereist naleving van strikte veiligheidsvoorschriften en wetgeving. Alleen bevoegde personen mogen in een hoogwerker werken, en veiligheid moet altijd voorop staan. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers de juiste training en certificering hebben om veilig met hoogwerkers te kunnen werken. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen ongelukken worden voorkomen en kunnen werkzaamheden op hoogte veilig en efficiënt worden uitgevoerd.

 

Plaats bericht


Naar top