Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
 • Geplaatst op: 29 januari 2021
 • Auteur: Maarten Dullaert
 • Categorie: nieuws

Managers: neem heftruckchauffeurs serieus

Een belangrijk deel van de heftruckchauffeurs voelt zich niet serieus genomen. Zij krijgen niet of nauwelijks waardering voor hun werk, blijkt uit het Nationaal Onderzoek Heftruckchauffeurs. Dat mogen hun leidinggevenden zich aantrekken. Ze spreken medewerkers niet aan op ongewenst gedrag, wat leidt tot frustraties bij welwillende collega’s. BLOM opleidingen roept werkgevers daarom op tot actie: investeer in de competenties van teamleiders, supervisors en managers.

Wat is je grootste irritatie op het werk? Dat was één van de vragen die BLOM heeft voorgelegd aan 1351 heftruckchauffeurs. De antwoorden gaan opvallend vaak over leidinggevenden:

 • “Te weinig complimentjes van leidinggevenden.”
 • “Medewerkers die zich niet aan de regels houden. Omdat dit geen gevolgen heeft, blijven ze doen wat ze willen doen.”
 • “Geen waardering voor de verrichte arbeid.”
 • “Wantoestanden worden niet aangepakt (gebruik smartphone, te lange pauzes, te laat beginnen, vrij nemen wanneer het uitkomt).”
 • “Leidinggevende die alles beter weet, maar zelf nooit op een heftruck zit.”
 • “De leidinggevenden die bot reageren. Ze luisteren niet naar de werknemers.”
 • “Regels die wij op de werkvloer moeten naleven. Terwijl de leidinggevenden een vrijbrief hebben.”
 • “Leidinggevenden die denken dat ze koning zijn. Ze nemen twee keer zo veel pauze dan is toegestaan.”

New call-to-action

Kortom: leidinggevenden meten met twee maten, controleren niet op naleving van de gemaakte afspraken en geven niet het goede voorbeeld. Dat leidt niet alleen tot frustratie onder de heftruckchauffeurs, maar ook tot onveiligheid op de werkvloer. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat leidinggevenden voor een belangrijk deel bepalen hoe veilig de medewerkers zich gedragen.

Meer complimenten

Gelukkig geldt dit slechts voor een deel van de heftruckchauffeurs. Andere heftruckchauffeurs geven aan dat hun leidinggevende juist steeds meer waardering heeft voor het werk dat ze doen. Maar liefst 39 procent krijgt dagelijks of wekelijks een compliment. Vijf jaar geleden was dat nog maar 24 procent. Nu geeft 53 procent van de leidinggevenden dagelijks of wekelijks feedback, Vijf jaar geleden was dat niet meer dan 36 procent. Behalve de leidinggevenden zijn ook collega’s scheutiger met complimenten dan vijf jaar geleden. Dat duidt op een prettige werksfeer met betrokken collega’s.

Daag chauffeurs uit

De betrokkenheid wordt nog groter als leidinggevenden hun medewerkers vragen om mee te denken over het verbeteren van processen. Maar liefst 57,7 procent van de heftruckchauffeurs geeft aan dat ze nauw worden betrokken bij het verbeteren van de veiligheid en ergonomie. Daaruit spreekt waardering voor hun kennis en ervaring, wat ongetwijfeld een positieve impact heeft op de betrokkenheid en motivatie op de werkvloer.

Dat heftruckchauffeurs worden uitgedaagd om mee te denken, is niet vreemd. Wie kent de knelpunten op de werkvloer beter dan de medewerkers die daar dagelijks werken? Wie weet beter waar de kans op een heftruckongeval het grootst is dan de heftruckchauffeurs zelf? Eén op de drie wordt vrijwel altijd gevraagd om te helpen bij het oplossen van knelpunten, terwijl één op de vier steevast wordt gevraagd om te helpen bij het analyseren van ongevallen en bijna-ongevallen. Meer dan de helft van de chauffeurs is binnen het bedrijf een veiligheidsteam aangesteld dat aan de slag gaat met de knelpunten en risico’s.

Leidinggevende competenties

Het onderzoek maakt duidelijk dat leidinggevenden daadwerkelijk over leidinggevende competenties moeten beschikken. De tijd is voorbij dat een ervaren magazijnmedewerker automatisch ook een goede teamleider was. De huidige tijd vraagt om leidinggevenden met goede communicatieve vaardigheden die weten hoe ze een team van betrokken, gemotiveerde heftruckchauffeurs moeten opzetten. Investeer daarom in de competenties van teamleiders, supervisors en managers. De kosten verdienen zich terug in de vorm van gemotiveerde, loyale en betrokken medewerkers die veiliger, productiever en zorgvuldiger werken.

Lees ook: Tijd voor meer vrouwen op de heftruck

Plaats bericht


Naar top