Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 5 augustus 2016
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Tien risicohotspots in het magazijn

Het magazijn blijft een plek waar ongevallen op de loer liggen. Maar waar ontstaan nu de grootste risico’s? Op initiatief van brancheorganisaties evofenedex en BMWT hebben een groot aantal organisaties waaronder BLOM opleidingen maar liefst tien risicohotspots gedefinieerd. De Code Gezond en Veilig Magazijn vertelt hoe u die risico’s kunt minimaliseren.

De Code Gezond en Veilig Magazijn moet bedrijven houvast geven bij het invullen van hun veiligheidsbeleid in het magazijn. De overheid heeft wet- en regelgeving opgesteld die bedrijven verplicht om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren, maar hoe ze dat precies moeten doen wordt niet vermeld. 

Brancheorganisaties evofenedex en BMWT hebben daarom het initiatief genomen om meer duidelijkheid te scheppen. Samen met bedrijven uit de praktijk, opleidingsinstellingen zoals BLOM opleidingen en andere organisaties hebben zij de Code Gezond en Veilig Magazijn opgesteld. Deze code biedt een set praktische normen en richtlijnen voor het terugdringen van de risico’s op de tien gevaarlijkste punten in het magazijn: 

1. Laaddocks

Rond het laaddock ontstaan veel risico’s, zowel aan de buitenkant als binnen achter het dock. Ook bedrijven zonder laaddock, zoals veel midden- en kleinbedrijven, moeten denken aan diverse risico’s bij de ingang van het magazijn zoals onder andere: aankomst en vertrek van vrachtwagens, beknelling tussen docklevellers, aanrijdingen van vrachtwagens met personen en emissies door de dieselmotoren van vrachtwagens.

2. Gangen

In de gangen van het magazijn is het risico op aanrijdingen van voetgangers door heftrucks groot. Stel altijd de vraag: Zijn die voetgangers daar noodzakelijk en zichtbaar? Waarom is de route voor voetgangers niet gescheiden van de route voor intern transport? Is er wel een verkeersplan? En trouwens, is er al nagedacht over het aanbrengen van voetgangersdeuren?

3. Stellingen

Het zal niet voor het eerst zijn dat een stelling wordt aangereden door een heftruck. De gevolgen kunnen rampzalig zijn voor de mens, de voorraad en de klant die zijn spullen niet op tijd krijgt. Ook hier kan gedrag een grote rol spelen: slordig rijden, even stoer de draai nemen, te snel willen manoeuvreren. Evenals het slordig wegzetten van de pallets waardoor ze uit de stelling vallen. Of in de stellingen klimmen, met vallen als resultaat.
 

Download het gratis beoordelingsformulier


4. Doorgang

Als onverwacht mensen vanuit een andere ruimte het magazijn binnenkomen, ontstaan risico’s. Denk aan kruisend verkeer dat elkaar niet ziet, verandering van lichtsterkte en dus zicht en het ontbreken van een voetgangersdeur. Om maar niet te spreken van de beslagen brillenglazen van mensen op het moment dat mensen uit een vriescel komen.

 onverwacht-heftruckcertificaat

5. Kruising

Er gebeuren te veel ongevallen op kruispunten tussen mensen en intern transportvoertuigen. Een gebrek aan goed zicht of te snel rijden is vaak één van de oorzaken. Dit is weer het gevolg van het ontbreken van een verkeersplan met bijbehorende verkeersregels en handhavingsbeleid.

6. Loop- en rijpaden

Vaak moeten orderpickers te lange afstanden lopen. Dat is een gevolg van de inrichting van het logistiek proces. Magazijnen zouden meer aandacht kunnen besteden aan de negatieve impact op fysieke belasting. Bovendien: regelmatig zijn voetpaden geblokkeerd, door karretjes, door heftrucks of door pallets met lading. Dat noodzaakt de voetganger tot uitwijken met een grote kans op aanrijdingen met een heftruck.

opleiding heftruck onoverzichtelijk heftruckcertificaat

7. In- en ompakstations

De locatie van in- en ompakstations zijn vaak zo gesitueerd dat er veel verkeer omheen is. De medewerkers op die stations lopen dus extra risico op aanrijdingen met intern transport materieel. Bovendien zijn dit de locaties waar de aard van de werkzaamheden veel risico op verkeerde fysieke belasting met zich meebrengen. Hier werken relatief veel uitzendkrachten, die door onbekendheid met de situatie extra risico lopen.

8. Entresol

Nog altijd zijn er bedrijven waar op entresolvloeren zonder goede valbeveiliging wordt gewerkt. Medewerkers lopen dan het risico van het entresol te vallen. Of lading dreigt naar beneden te vallen bovenop een medewerker. Een te zwaar beladen entresol kan gevaar van instorting opleveren. Entresolvloeren moeten dus in goede conditie zijn.

9. Acculaadstation

In het acculaadstation doen zich diverse risico’s voor, zoals explosies, beknellingen van handen of vingers, blootstelling aan gevaarlijke gassen of stoffen. Een goede instructie, onderhoud, orde en netheid, oplettendheid, gedrag en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen veel ondervangen.

10. Bedrijfsterrein

Ook op het bedrijfsterrein gebeuren vaak ongevallen, die best voorkomen hadden kunnen worden. Oorzaak is het ontbreken van een verkeersplan, het niet scheiden van verschillende stromen, het ontbreken van eenrichtingsverkeer, het gebrek aan wegmarkeringen, enzovoorts. Eigenlijk is het zo simpel, maar waarom gebeurt het dan niet?

Risico's kennen, is risico's vermijden!

Tijdens de heftruckopleidingen leren we de heftruckchauffeurs wat de 10 meest voorkomende ongevallen in het magazijn zijn. Door het kennen van risico's zullen ze deze in de praktijk proberen te vermijden. Hiermee ontwikkel je een groter veiligheidsbewustijn en creëer je eigen verantwoordelijk om veilig te werken. 

Plaats bericht


Naar top