Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 14 juli 2015
  • Auteur: Tom van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Veiligheidsbewustzijn vergroten in het magazijn: 6 tips!

Dit artikel is ook gepubliceerd op LogistiekProfs.nl. 

De werkplekken afschermen, zichtbaarheid van de voetgangers vergroten, spiegels aan de wanden ophangen; allemaal simpele maatregelen om de veiligheid in het magazijn te vergroten. Deze maatregelen hebben alleen weinig zin, wanneer het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers laag is. Hoe vergroot je het veiligheidsbewustzijn van je medewerkers? In dit artikel geven we 6 manieren om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten.

 

1. Schep duidelijkheid over de definitie van veiligheid

Wanneer twee chauffeurs praten over veiligheid is de kans groot dat beide chauffeurs een ander beeld hebben van wat veilig werken precies betekent. Of ze nu een heftruckcertificaat hebben behaald of niet. De een kan denken dat hij al jarenlang zijn werkzaamheden veilig uitvoert, terwijl de ander vindt dat er zeker nog wel wat verbeterpunten liggen. Zorg dat je als organisatie duidelijk hebt wat veiligheid binnen jullie organisatie betekent en communiceer dit duidelijk naar de medewerkers. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

Voorbeeldsituaties bespreken in overleg

Om erachter te komen wat de perceptie van medewerkers is op veiligheid kun je een teambijeenkomst plannen waarin je voorbeeldsituaties laat zien. Vraag de teamleden na elke voorbeeldsituatie of ze het veilig vonden of niet en waarom. Dit soort overleggen zijn niet alleen zinvol om erachter te komen hoe groot het veiligheidsbesef is bij je medewerkers, maar ze dragen ook bij aan het vergroten ervan. Je laat als organisatie zien dat je tijd steekt in het verbeteren van de veiligheid. Dat is al een belangrijke stap in het vergroten van het veiligheidsbewustzijn.

Anonieme enquête met voorbeeldsituaties

Een andere manier is door het opstellen van een (anonieme) enquête waarin je ook voorbeelden van verschillende situaties laat zien. De werknemers kunnen dan aangeven welke situaties zij als veilig of onveilig beschouwen. Deze laatste methode kan de voorkeur hebben wanneer een organisatie meer dan 100 werknemers heeft. De resultaten kunnen dan dienen als startpunt voor het vergroten van veiligheidsbewustzijn van medewerkers.  

 

Download het gratis beoordelingsformulier


2. Breng de veiligheidsprotocollen meer onder de aandacht

Hoe goed zijn de veiligheidsprotocollen eigenlijk bekend bij de medewerkers in jouw organisatie? Zijn ze makkelijk toegankelijk? Of liggen ze ergens in een kast te verstoffen? Om de protocollen meer onder de aandacht te krijgen kun je bijvoorbeeld posters ophangen waarop een veiligheidsvoorschrift staat afgebeeld. Of pak tijdens overleggen steeds een specifiek onderdeel uit de protocollen om te bespreken. Zo blijft het onder de aandacht.

 

3. Vorm observatiegroepen

Een medewerker die de hele dag aan het werk is, heeft nauwelijks tijd om te observeren hoe zijn collega’s het doen. Vorm daarom observatiegroepen die observeren tijdens risicovolle situaties. Met name bij routinematige werkzaamheden is het belangrijk dat iemand met een frisse blik meekijkt. Zorg ervoor dat deze observatiemensen weten hoe ze op een goede manier feedback kunnen geven én hoe ze collega’s kunnen motiveren.

Door dit op regelmatige basis te doen, creëer je langzaam een cultuur waarin collega’s elkaar leren om veiliger te werken en waarin het geven van feedback een norm is.

 

4. Laat medewerkers meedenken in verbeteren veiligheid

Het is vaak lastig om het veiligheidsbesef top-down te bewerkstelligen. Medewerkers hebben het gevoel dat het management niet begrijpt wat er allemaal leeft op de werkvloer en vinden bepaalde veiligheidsmaatregelen onrealistisch of onzin. Hierdoor verloopt de implementatie stroef. Om meer draagvlak te creëren bij je medewerkers, zal je ze moeten betrekken bij de plannen die je als organisatie hebt voor het verbeteren van de veiligheid. Geef medewerkers de mogelijkheid om mee te denken en hun mening te geven. Laat hen zelf met oplossingen bedenken. Zij weten tenslotte als geen ander wat zich dagelijks afspeelt op de werkvloer.

 

5. Deel bijna-ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Hoe vaak gaat iets wel niet bijna mis? Door ruimte te creëren om deze ervaringen met elkaar te delen in het team (bijvoorbeeld in een wekelijks overleg), blijven de risico’s onder de aandacht. Maak hierbij wel duidelijk dat het delen van bijna-ongevallen niet bedoeld is om iemand te straffen, maar juist om van elkaar te leren. Door open en eerlijk hierover te spreken krijgen de medewerkers meer inzicht in de mogelijke risico’s, waardoor hun veiligheidsbewustzijn vergroot.

 

6. Gebruik checklisten

Checklisten kunnen voor ervaren werknemers overbodig lijken, maar niets is minder waar. Zeker bij routine werkzaamheden kunnen dingen vergeten worden wanneer de medewerker bijvoorbeeld even wordt afgeleid. Maak daarom gebruik van een checklisten

Een voorbeeld van een checklist is de LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) van Dura Vermeer. Dit is een hulpmiddel waarbij je voordat je aan het werk gaat jezelf kritische vragen stelt. Bijvoorbeeld:

  • Weet ik wat ik moet doen, waar, wanneer en hoe?
  • Heb ik de juiste (goedgekeurde) middelen?
  • Heb ik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voor dit werk?
  • Is de werkomgeving veilig voor mijzelf, de omgeving en derden? 

 

Geef het juiste voorbeeld

Niets is zo belangrijk als leidinggevende die pontificaal achter de veiligheidsmaatregelen staat. Als hij bepaalde veiligheidsmaatregelen niet kan uitleggen, waarom zouden de medewerkers het dan serieus nemen? Geef het juiste voorbeeld, laat je regelmatig zien op de werkvloer en zorg dat het onderwerp Veiligheid onder de aandacht blijft!

Succes!

Bronnen:
MT rendement, Dura Vermeer, De Bewustzijns Fabriek, Veiligheidskunde.nl

 

 

Plaats bericht


Naar top