Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
 • Geplaatst op: 7 oktober 2019
 • Auteur: TOM van BLOM
 • Categorie: bedrijven

Wat ben jij? Een teamleider of een teamcoach op de magazijnvloer?

Teamleiders spelen een steeds belangrijkere rol op de magazijnvloer. Zij bewaken de cultuur van de organisatie en bepalen de sfeer in het team. Zij coachen de heftruckchauffeurs en andere medewerkers op hun prestaties en gedrag. Wat mogen zij wel en niet van een teamleider verwachten?

Vroeger waren teamleiders voornamelijk mensen van de vloer die vanwege hun kennis en ervaring promotie hadden gemaakt. Ze wisten precies wat er moest gebeuren en hoe dat moest gebeuren. Als iets niet liep zoals het moest en een probleem dreigde te ontstaan, hadden zij de oplossing. En tussendoor werkten ze gewoon mee. Misschien was meewerkend voorman een betere benaming.

Vandaag de dag worden andere eisen aan teamleiders gesteld. Softwaresystemen hebben grotendeels de planning van taken en aansturing van de mensen op de vloer overgenomen. Teamleiders krijgen daardoor andere verantwoordelijkheden. Ze dienen andere competenties te bezitten. Wie googelt op vacatures voor teamleiders logistiek, ziet dat bedrijven steeds vaker teamleiders van buiten halen en om een hbo-werk- en denkniveau vragen.

Maximale uit het team halen

Wat zijn die verantwoordelijkheden dan? Allereerst dienen teamleiders ervoor te zorgen dat productiviteits- en kwaliteitsnormen worden gehaald. Ze moeten meedenken over continue verbetering van processen. En meer dan vroeger wordt van hen verwacht dat ze het maximale uit hun team halen. Behalve teamleider zijn ze dus ook teamcoach.

Vergelijk de teamcoach met een voetbalcoach. Een coach kent de dynamiek binnen het team. Hij zet elk teamlid op de juiste plek, zodat het team als geheel optimaal presteert. Hij maakt optimaal gebruik van de kwaliteiten van de teamleden, maar heeft ook aandacht voor hun ontwikkelpunten. Hij weet welke mensen onder druk topprestaties leveren, maar weet ook wat hij moet doen om te voorkomen dat anderen onder die druk bezwijken. En een teamleider weet mensen te inspireren en motiveren om elke dag opnieuw optimaal te presteren.

Download het gratis beoordelingsformulier

Invloed op mensenlijk gedrag

Een teamcoach is daarnaast de enige die invloed heeft op een aspect dat zich lastig laat sturen door softwaresystemen, technologieën en hulpmiddelen: het menselijk gedrag. Volgens Inspectie SZW is 38 procent van de bedrijfsongevallen te wijten aan menselijke factoren, zoals een gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Dat zijn factoren waarop een teamcoach direct invloed heeft. Hij staat het dichtst bij de mensen op de vloer en weet hoe hij ze kan ‘raken’. Een enkeling heeft een schop onder de kont nodig, maar vaak werkt een schouderklopje beter.

Behalve inspireren, prikkelen en motiveren is de teamcoach bij uitstek degene die het gedrag van mensen inhoudelijk kan bijsturen. Steeds vaker wordt hij daarbij geholpen door data en dashboards. Die laten zien welke mensen ondermaats presteren en geven handvatten om daarover met hen in gesprek te gaan. Fleet management systemen laten zien welke heftrucks de hoogste schadekosten maken, zodat de teamcoach hen daarop kan aanspreken. En nog beter is het als de teamcoach een cultuur creëert waarin medewerkers elkaar aanspreken op hun gedrag.

Wat mogen medewerkers verwachten?

Wat mogen heftruckchauffeurs en andere medewerkers van hun teamleiders - of teamcoaches -  verwachten?

 • Dat ze signalen over werkdruk of stress serieus nemen en zo nodig oplossingen daarvoor zoeken.
 • Dat ze een cultuur creëren waarin medewerkers incidenten en bijna-incidenten durven te melden.
 • Dat ze openstaan voor ideeën die bijdragen aan het verbeteren van werkprocessen en het vergroten va de veiligheid.
 • Dat ze zelf het goede voorbeeld geven en zich houden aan de processen, procedures en voorschriften.

Wat zouden ze niet hoeven te verwachten van hun teamleider?

 • Dat ze alleen maar zeggen wat medewerkers fout doen zonder aan te geven hoe ze dat goed moeten doen.
 • Dat ze geen oog hebben voor de belangen van medewerkers, zeker als het gaat om veiligheid en gezondheid.
 • Dat ze niet luisteren naar ideeën van medewerkers voor verbetering van logistieke processen en werkomstandigheden.
 • Dat ze de tegenstellingen in een team vergroten en een cultuur van wantrouwen in plaats van vertrouwen creëren.

Met name gezien de krappe arbeidsmarkt zijn goede teamleiders cruciaal. Zij bepalen de sfeer in een team. En een goede sfeer is noodzakelijk om medewerkers te boeien en binden.

Plaats bericht


Naar top