Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 11 oktober 2023
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: nieuws

Meer slachtoffers van ongevallen in magazijnen

Het aantal slachtoffers van ongevallen in magazijnen stijgt jaar na jaar. Dat blijkt uit analyse van de ongevallen die de Arbeidsinspectie heeft onderzocht. Vorig jaar zijn in totaal 111 mensen slachtoffer geworden van een ongeval. Vijf jaar geleden waren er dat nog maar 85. Een voorbehoud: deze cijfers zijn alleen gebaseerd op de ongevallen die bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. De meeste ongevallen blijven buiten beeld, blijkt uit onderzoek.

Wie de cijfers ziet, zal niet verbaasd zijn dat de Arbeidsinspectie op 27 september een groot aantal magazijnen en distributiecentra met bezoek vereerde. Ondanks alle aandacht voor veiligheid en gezondheid in het magazijn is het aantal slachtoffers in vijf jaar tijd gestegen van 85 naar 111.

De cijfers geven enigszins een vertekend beeld, omdat tegelijkertijd ook het aantal werknemers in magazijnen en distributiecentra is gegroeid. Maar ook als we daarmee rekening houden, blijft een flinke stijging zichtbaar (zie grafiek).

Ook elders meer ongevallen

Niet alleen in de logistieke sector is het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen gestegen. In totaal heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar 2418 ongevallen onderzocht, waarbij 2357 slachtoffers betrokken waren. Dat is flink meer dan de 1937 slachtoffers die de Arbeidsinspectie vorig jaar noteerde. Goed nieuws is dat het aantal dodelijke slachtoffers is gedaald van 62 in 2021 tot 40 in 2022.

Opvallend is dat medewerkers van kleine bedrijven veel meer risico’s lopen dan medewerkers van grote bedrijven. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers raken gemiddeld 62 van de 100.000 medewerkers betrokken bij een ongeval. Bij bedrijven met meer dan 100 werknemers zijn dat er gemiddeld slechts 10.

Ernst van het letsel

Een op de drie slachtoffers houdt blijvend letsel over aan het ongeval. Opvallend is het grote aantal botbreuken in de logistiek. Bij 65 procent va de ongevallen in magazijnen en distributiecentra is sprake van botbreuken. Dat past volgens de Arbeidsinspectie bij het dominante ongevalstype ‘vallen van hoogte’.

Als we kijken naar alle sectoren, loopt 51 procent van de slachtoffers een botbreuk op, terwijl 27 procent kampt met een wond of oppervlakkig letsel. Amputaties komt bij 16 procent van de slachtoffers voor, terwijl 13 procent inwendig letsel oploopt. Bij 2 procent van de onderzochte ongevallen is sprake van een dodelijk slachtoffer.

Stagiaires lopen meer risico

Omdat jonge mensen met weinig werkervaring vaker dan gemiddeld betrokken zijn bij een ongeval, heeft de Arbeidsinspectie hier extra aandacht aan besteed. Daaruit blijkt dat stagiaires vaker betrokken zijn bij een ongeluk met een voertuig of rijdend werktuig dan mensen die in loondienst zijn (14 procent versus 9 procent).

Daarbij gaat het vaker om een aanrijding door een voertuig (57 procent) dan om verlies van controle in of op een bewegend voertuig (43 procent). Het verdient aanbeveling dus om stagiaires niet te laten werken met heftrucks of reachtrucks.

Download het gratis beoordelingsformulier

Meeste ongevallen niet gemeld

Let op: bovenstaande cijfers zijn alleen gebaseerd op de ongevallen die bij de Arbeidsinspectie zijn gemeld. Veel meldingsplichtige ongevallen worden helemaal niet gemeld, zoals wij al eerder schreven. De Arbeidsinspectie zelf schat dat aantal op 50 procent van de ongevallen. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer toont aan dat dit een zeer voorzichtige schatting is en dat het percentage niet-gemelde ongevallen wel eens rond de 70 procent zou kunnen liggen. 

Bedrijven kunnen verschillende redenen hebben om ongevallen niet te melden. Misschien zijn ze onbekend met de meldingsplicht of weten ze niet hoe ernstig het ongeval is. Ook angst voor geschillen en rechtszaken kan een rol spelen. Om bedrijven te stimuleren om ongevallen wel te melden, is de maximale boete voor het niet melden verhoogd van € 4.500 naar € 50.000, maar volgens de Algemene Rekenkamer wordt die maximale boete vrijwel nooit opgelegd. De gemiddelde boete bedraag slechts € 1.500.

Plaats bericht


Naar top