Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 20 juni 2022
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: nieuws

Logistiek is koploper in aantal dodelijke arbeidsongevallen

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vorig jaar 3482 meldingen van arbeidsongevallen ontvangen. Dat is 22 procent minder dan in 2019, het laatste jaar voordat het coronavirus uitbrak. In de sector vervoer en opslag (logistiek), waar de meeste mensen ondanks het virus gewoon bleven doorwerken, lag het aantal meldingen 14 procent lager dan normaal. Het aantal dodelijke ongevallen in deze sector is wel gegroeid: van 10 naar 12.

Dat het aantal meldingen van arbeidsongevallen zo fors is gedaald, heeft volgens de Arbeidsinspectie grotendeels te maken met het coronavirus. Veel bedrijven moesten vanwege lockdownmaatregelen hun medewerkers thuis laten werken of zelfs naar huis sturen. De grootste daling vond dan ook plaats in de sector horeca (-43 procent).

Opvallend genoeg is het aantal ongevalsmeldingen eveneens gedaald in veel sectoren waarin gewoon kon worden doorgewerkt. De reden is dat veel bedrijven in deze sector het minder druk hadden, waardoor de kans op ongevallen kleiner was dan voorheen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sector vervoer en opslag, waaronder veel magazijnen vallen die winkels en horeca bevoorraden. Daar lag het aantal ongevalsmeldingen 14 procent lager dan in 2019. In de bouw lag het aantal meldingen 15 procent lager.

Dodelijke ongevallen

De veruit meest gevaarlijke sector is afvalbeheer met 144 slachtoffers per 100.000 banen. Daarna volgen de bouw met 114 en landbouw, bosbouw en visserij met 96 slachtoffers per 100.000 banen. Als we kijken naar de absolute in plaats van gemiddelde aantallen, is de industrie koploper, gevolgd door de bouw, handel en vervoer en opslag.

De sector vervoer en opslag staat bovenaan als het gaat om het aantal dodelijke ongevallen (12), op de voet gevolgd door de industrie (11) en handel (9). Het totaal aantal dodelijke slachtoffers lag op 60. Dat is volgens de Arbeidsinspectie vergelijkbaar met eerdere jaren, waarin het aantal dodelijke slachtoffers steevast tussen de 50 en 70 per jaar schommelde. Dat het aantal doden niet is gedaald, heeft een simpele verklaring: de gevaarlijkste sectoren konden tijdens de lockdowns vrijwel ongehinderd doorwerken.

Onopgemerkt

Let wel: lang niet alle arbeidsongevallen worden gemeld. Een scan van de Arbeidsinspectie leert dat 50 procent onopgemerkt blijft. Dat is voor de inspecteurs reden geweest om dit jaar een plan van aanpak op te stellen, dat moet leiden tot een daling van het aantal ‘ondermeldingen’.

New call-to-action

Plaats bericht


Naar top