Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9

Het BHV-diploma halen met BHV-code 95 bij BLOM opleidingen

BHV staat voor bedrijfshulpverleners, dit zijn mensen die door het bedrijf zijn opgeleid en een BHV-certificaat hebben gehaald, om eerste hulp te kunnen verlenen bij ongevallen of calamiteiten. Een BHV-opleiding bestaat altijd uit een EHBO- en een brandbestrijding gedeelte. Wanneer een BHV-opleiding voldoende is afgerond ontvangen cursisten een BHV-certificaat.

 

 

 

Bedrijfshulpverlener (BHV), wat zegt de wet?

Artikel 15 van de Arbowet zegt het volgende over deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening:

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners (die in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat).

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding (en hebben hun BHV certificaat hiervoor behaald) en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Bij elk bedrijf moeten altijd voldoende medewerkers met een BHV certificaat aanwezig zijn om te kunnen helpen bij calamiteiten. Soms ook wanneer medewerkers alleen werken moeten ze in het bezit zijn van een BHV-certificaat. Bij het behalen van dit certificaat kan er in aanmerking worden gekomen voor de nascholing BHV-Code 95 Richtlijn vakbekwaamheid. 

WAAROM KIEST U VOOR EEN OPLEIDING VAN BLOM?

BLOM opleidingen zet zich in voor de chauffeur. Bij BLOM begrijpen we hoe belangrijk jij als chauffeur bent en van hoeveel waarde jouw dagelijkse werkzaamheden zijn. Juist daarom is het belangrijk dat jij die werkzaamheden veilig en efficiënt kunt uitvoeren.

  • Ruim 15.000 deelnemers per jaar
  • Opleidingen van hoge kwaliteit
  • Flexibel in planning en uitvoering
  • Goede prijs / kwaliteit verhouding
  • Gemakkelijk betalen met iDEAL

Waar bestaat het BHV certificaat uit

De inhoud van de opleiding voor het BHV certificaat is als volgt:

Eerste hulp bedrijfshulpverlener

Vijf taken:

- Eerste hulp

- Bewustzijnsstoornissen

- Circulatie- en ademhalingsstoornissen

- Overige aandoeningen

 

Praktijkoefeningen:

- Brandbestrijding en ontruiming
Brandbestrijding, -driehoek en -stadia

- Blussen (repressie)

- Blusmiddelen en toestellen

- Blusoefeningen met praktijktoets

- Ontruiming

- Communicatie

 

BHV certificaat voor de beginner of een BHV-certificaat verlengen?

Om het BHV-certificaat te halen dienen cursisten die nog geen enkele ervaring hebben een opleiding te volgen van twee dagen. In deze twee dagen behandelen we de EHBO en de brandpreventie. De eerste dag behandelen we de EHBO en de tweede dag de brandpreventie. Aan het einde van beide dagen is er een theorie- en een praktijkexamen. Wanneer deze examens met een voldoende worden afgerond zullen de cursisten het BHV certificaat ontvangen. BHV certificaten hebben bij BLOM opleidingen een geldigheid van 1 jaar. Cursisten dienen dus elk jaar terug te keren voor een cursus om het certificaat opnieuw te verlengen voor één jaar. Er hoeft dan niet opnieuw een basiscursus te worden gevolgd. Wanneer medewerkers al in het bezit zijn een een BHV-certificaat kan de herhalingscursus worden gevolgd. De herhalingscursus bestaat uit 1 dag waarin we de dag opsplitsen in twee delen, eerst EHBO en daarna brandpreventie. Ook aan het einde van deze dagdelen zal een theorie en praktijk examen plaatsvinden. Wanneer deze met een voldoende worden afgerond zal BLOM opleidingen het bestaande BHV-certificaat verlengen met één jaar. Certificaten voor BHV worden bij BLOM opleidingen verlengt met één jaar omdat wij het belangrijk vinden dat de medewerkers goed op de hoogte blijven van de nieuwste regels en ontwikkelingen binnen de eerstehulpverlening. Ook is het belangrijk dat de medewerkers de opgedane kennis actief in hun gedachten kunnen bewaren, hulpverlening komt (gelukkig) niet heel erg vaak voor, dat zorgt ervoor dat de kennis verwatert. 

 

Vooral praktijklessen met een BLOM BHV certificaat

De opleidingen richten zich voornamelijk op de praktijk. Uiteraard is er een theorie gedeelte maar als het gaat om BHV is het toch voornamelijk doen. Wij hebben veel verschillende oefeningen om BHV’ers met zoveel mogelijk verschillende scenario’s in aanmerking te laten komen. Als uw bedrijf met speciale gevaarlijk situaties, stoffen of andere verhoogde risico’s werkt kunnen wij de opleiding in overleg met u aanpassen. Dan kunnen we een hele reeële praktijksituatie na schetsen en uw medewerkers zo goed mogelijk voorbereiden.

 

BLOM opleidingen bied ook cursussen aan voor de heftruckreachtruckhoogwerkerhijsen, en de stapelaar. U kunt zich bij ons ook aanmelden voor een VCA cursus.

Naar top