Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 19 april 2024
  • Auteur: Maarten Dullaert
  • Categorie: nieuws

Flink meer ongevallen op de werkplek

In 2023 heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie 3866 meldingen van ongevallen ontvangen: een stijging van 4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Zorgwekkend is de toename van het aantal dodelijke slachtoffers van 51 naar 72. Maar liefst 21 doden vielen bij ongevallen in de sector transport & logistiek.

Het jaarverslag van de Nederlandse Arbeidsinspectie geeft geen volledig beeld. Bedrijven zijn verplicht om arbeidsongevallen te melden als sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of dodelijke afloop. Uit onderzoek blijkt echter dat meer dan de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen niet wordt gemeld.

Dat gaat veranderen, als het aan de Nederlandse Arbeidsinspectie ligt. Vorig jaar zijn de contacten met politie en andere hulpdiensten verbeterd in de hoop dat zij arbeidsongevallen standaard melden. Ook werkt het Ministerie van SZW aan een dubbele meldplicht voor zowel uitzendbureaus als de bedrijven die uitzendkrachten inhuren. Ook wordt het meldproces verder verbeterd.

Onveiligheid neemt toe

Bij de 3866 ongevallen die in 2023 zijn gemeld, waren 2919 slachtoffers betrokken. Dat betekent dat per 100.000 banen 33 medewerkers letsel oplopen door een ongeval. In 2022 lag dit getal op 28 slachtoffers per 100.000 banen. Met andere woorden: de onveiligheid op de werkvloer neemt toe.

Dat blijkt ook uit het aantal dodelijke slachtoffers. Dat is gegroeid van 51 naar 72: het hoogste aantal sinds de uitbraak van de coronapandemie. Bij 67 dodelijke slachtoffers was het werk de oorzaak van het ongeval, terwijl in 5 gevallen sprake was van zelfmoord.

Meeste gevaar in de bouw

Transport & logistiek blijft een sector met een grote kans op ongevallen. In deze sector zijn vorig jaar 21 dodelijke slachtoffers gevallen, evenveel als in de sectoren handel en horeca. De industrie (14) en bouw (11) volgen op enige afstand.

Als we rekening houden met het aantal werknemers in de verschillende sectoren, blijkt dat medewerkers in de bouw het meeste risico lopen om betrokken te raken bij een ongeval (111 slachtoffers per 100.000 banen), gevolgd door de landbouw en de industrie (respectievelijk 77 en 71 slachtoffers per 100.000 banen.  

Zelf onderzoek doen

Nieuw is de meeste bedrijven nu zelf onderzoek mogen doen naar arbeidsongevallen. Ze moeten antwoord geven op de vraag  hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken zijn. Op basis van het onderzoek moet het bedrijf vervolgens een verbeterplan maken. De overheid hoopt dat bedrijven op deze manier meer leren van het ongeval, waardoor de kans op herhaling afneemt.

Vorig jaar hebben 1300 bedrijven deze nieuwe aanpak gevolgd en zelf onderzoek gestart. In 70 gevallen was sprake van een uitzonderingssituatie en heeft de Arbeidsinspectie alsnog zelf het onderzoek uitgevoerd. Van de ingediende verbeterplannen zijn er 16 afgekeurd. Na controle is gebleken dat in 92 procent van de gevallen het verbeterplan daadwerkelijk is uitgevoerd.

New call-to-action

Plaats bericht


Naar top