Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 3 januari 2022
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Overzicht van nieuwe regels voor heftruckchauffeurs

In 2022 wordt de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden op enkele punten gewijzigd. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor hef- en reachtruckchauffeurs? BLOM Opleidingen zet ze op een rij, inclusief een paar belangrijke wijzigingen die al eerder zijn ingegaan.

De allereerste verandering is dat de Arbeidsinspectie sinds 1 januari weer gewoon Nederlandse Arbeidsinspectie heet. Negen jaar geleden is de naam omgedoopt in Inspectie SZW, waarbij SZW verwijst naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mensen konden echter maar moeilijk wennen aan die nieuwe naam en bleven in de praktijk gewoon de naam Arbeidsinspectie gebruiken. Een andere reden voor de naamswijziging is dat de naam Arbeidsinspectie beter aansluit bij de naam van de Europese tegenhanger: European Labour Authority (ELA).

Rokers moeten naar buiten

Belangrijker dan de naamswijziging zijn de veranderingen omtrent roken. Heftruckchauffeurs die een rookpauze willen nemen, moeten dat sinds 1 januari verplicht buiten doen. Tot nu toe was het bedrijven nog toegestaan om een rookruimte in het pand in te richten, maar dat blijkt in strijd te zijn met een internationaal verdrag dat Nederland heeft ondertekend. Bedrijven met een inpandige rookruimte hebben nu twee opties: of een volledig rookvrije organisatie creëren – en het roken dus verbieden - of een beschutte rookplek op het buitenterrein inrichten.

Werken met gevaarlijke stoffen

Voor bedrijven met een groot risico op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat eveneens het nodige veranderen. Die bedrijven vallen onder de regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie & Evaluatie’ (ARIE). Dat betekent dat bedrijven naast de normale Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving extra maatregelen moeten nemen. Door de wijzigingen groeit het aantal bedrijven dat onder de ARIE-regelgeving valt. Naar schatting gaat het om 200 bedrijven, die tot 1 juli 2023 de tijd om aan de regels te voldoen.

New call-to-action

Voorbeelden van extra maatregelen zijn het opstellen van een intern noodplan en het invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Als onderdeel van een VBS kunnen bedrijven verplicht zijn om bijvoorbeeld regelmatige het magazijn te inspecteren. Werkt de blusinstallatie nog correct? Is de vloer beschadigd? Zijn alle machines in goede staat? In het VBS moet dan worden vastgelegd wanneer de inspectie is uitgevoerd en wat de bevindingen zijn.

Expertisecentrum gevaarlijke stoffen

Voor iedereen die werkt met gevaarlijke stoffen wordt voor 1 juli van het komend jaar een landelijk expertisecentrum opgezet. De focus ligt op beroepsziekten die ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Het nieuwe instituut zal zich inzetten voor een snellere en betere signalering van beroepsziekten en een betere aanpak voor preventie daarvan ontwikkelen. In magazijnen waarin alleen gewerkt wordt met verpakte gevaarlijke stoffen, zijn de risico’s overigens beperkt.

Eerdere wijziging: terugdringen van dieselrook

De dieselrook uit heftrucks en vrachtwagens is kankerverwerkend en slecht voor de gezondheid. Al langer – sinds 1 juli 2020 – stelt de overheid daarom harde grenzen gesteld aan de uitstoot van roetdeeltjes door dieselmotoren. Ook heeft de Arbeidsinspectie de ‘Basisinspectie Blootstelling aan Dieselmotorenemissies’ gepubliceerd. Daarin staan de maatregelen opgesomd die bedrijven met dieselrook moeten nemen. Denk aan het vervangen van heftrucks met dieselmotoren als daarvoor goede alternatieven beschikbaar zijn – ook op buitenterreinen.

Eerdere wijziging: veilig werken op hoogte

Ook zijn eerder al nieuwe regels ingevoerd over het werken op hoogte in werkbakken. De belangrijkste wijziging is dat bedrijven geen gebruik meer mogen maken van een werkbak of werkplatform op een heftruck. Dat betekent dat veel bedrijven voor werkzaamheden op hoogte zoals het vervangen van lampen of het verplaatsen van liggers van palletstellingen een andere oplossingen moeten verzinnen, zoals het inzetten van een hoogwerker.

Plaats bericht


Naar top