Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
Open filter

Een vakkundige BHV opleiding volgen in Amsterdam?
 

Bent u van plan binnenkort een BHV-cursus te volgen in Amsterdam? Dan bent u nu aan het juiste adres. BLOM opleidingen heeft 14 opleidingslocaties verspreidt over het hele land. Zo kunt u uw BHV-cursus ook bij onze opleidingslocatie in Amsterdam volgen.

 

BHV volgens de arbo-wet

BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Elk bedrijf dient in het bezit te zijn van goed opgeleide bedrijfshulpverleners en daarvan dienen er elke dag een aantal van aanwezig te zijn. De wet zegt er het volgende over:

 

Volgens artikel 15 van de arbo-wet:

1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

BHV-basiscursus in Amsterdam

De opleiding om uw BHV-certificaat te halen kunt u doen in Amsterdam. De basisopleiding tot bedrijfshulpverlener bestaat in Amsterdam uit twee volledige dagen. De eerste dag besteden we aan EHBO (eerste hulp bij ongevallen) de tweede dag besteden we aan brandpreventie. Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan de praktijk. BLOM vindt het namelijk belangrijk dat bedrijfshulpverleners goed kunnen handelen in de praktijk. Zo oefenen we met reanimatie maar laten we BHV-cursisten in Amsterdam ook echte brandjes blussen met een blusapparaat. Zo krijgen ze voldoende feeling met de beschikbare hulpmiddelen. We besteden aandacht aan veiligheid, voorkomen is namelijk altijd belangrijker dan genezen. Indien gewenst nemen we ook specifieke dreigende gevaren mee die op uw werkvloer van belang zijn, zoals bepaalde gevaarlijke stoffen of ongevallen waarvan een verhoogd risico is. Aan het einde van beide opleidingsdagen zal een theorie- en een praktijkexamen plaats vinden. Wanneer de beide onderdelen, EHBO en brandpreventie, met een voldoende zijn afgesloten ontvangen cursisten hun BHV-certificaat in Amsterdam.

 

BHV herhalingscursus Amsterdam

Wanneer u al over een BHV-diploma bezit maar dit diploma is of binnenkort gaat verlopen hoeft u niet opnieuw een basiscursus te volgen. Bij BLOM opleidingen in Amsterdam kunt u zich dan opgeven voor een BHV-herhalingscursus. De BHV-herhalingscursus in Amsterdam duurt slechts één dag waarin we de dag opsplitsen in twee dagdelen. Één dagdeel voor EHBO (eerste hulp bij ongevallen) en één dagdeel voor brandpreventie. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld om het eerder geleerde op te frissen en cursisten kennis te laten maken met vernieuwde apparatuur, zoals bijvoorbeeld de EHD-machine, vernieuwde blusmiddelen of kennis op het gebied van eerste hulp verlening. Of om opnieuw feeling te krijgen met de beschikbare hulpmiddelen met betrekking tot eerste hulp verlening bij ongevallen of brandpreventie. De regel is dat de cursist niet langer dan twee jaar geen basis- of herhalingscursus mag hebben gehad, als de tijd daar tussen langer is geweest dient de basisopleiding te worden gevolgd.

 

BHV-Certificaat Amsterdam

Het BLOM-BHV-Certificaat dat u kunt halen in Amsterdam heeft een geldigheid van één jaar, na dat jaar dient u een herhalingscursus te doen als u wilt dat uw diploma geldig blijft, u kunt uw BHV-certificaat steeds opnieuw verlengen door een herhalingstraining te volgen. BLOM traint cursisten liever iets vaker dan net een keer te weinig. Daarbij komt dat bedrijfshulpverleners (gelukkig) niet vaak in aanmerking komen met ongevallen en daardoor de praktijk oefeningen belangrijk blijven. Om deze reden zijn BHV-certificaten’s bij BLOM opleidingen in Amsterdam niet langer geldig.

 

Ben u opzoek naar een heftruckcursus in Amsterdam of een VCA-opleiding in Amsterdam? Klik dan verder.

Naar top