Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie (TCVT W4-04)

De autolaadkraan, oftewel de laad- en loskraan is naast een hulpmiddel op vrachtauto's om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen, ook nog een specifieke soort mobiele kraan.
In combinatie met verschillende accessoires kan de autolaadkraan worden gebruikt voor het verrichten van zware en gecompliceerde hijsopdrachten.

In de Arbowet is bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen, dat zijn personeel voldoende is geschoold. Bovendien worden de eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van een machinist steeds hoger.


(8,0)

Op basis van 2 individuele beoordelingen.

De machinist van de autolaadkraan met hijsfunctie (met een lastmoment van 10 ton-meter en hoger) dient wettelijk in het bezit te zijn van het T.C.V.T.- W4-04 Certificaat ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’.

Het is vaak erg onduidelijk of men praat over uitsluitend laden en lossen van het eigen voertuig of over het verrichten van hijswerkzaamheden. Daarvoor geld het advies namens de verzekeringsmaatschappijen om bij twijfel ten alle tijde het TCVT Certificaat te hanteren.

In de bijgevoegde wettekst ‘Autolaadkranen laden en lossen of hijsen’ wordt dit nader uitgelegd en krijgt u inzicht hoe de regels zijn met betrekking tot de autolaadkraan en de daarbij behorende certificering van de machinist.

De hijsbewijs autolaadkraan opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en een aantal vooraanstaande leveranciers van autolaadkranen. Tevens is de opleiding autolaadkraan volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie’ van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.). In deze autolaadkraan opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het laden en lossen van het eigen voertuig, maar ook het opstellen, modificeren en bedienen van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk ook aan de technische systemen. Verder is er ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde autolaadkraan. De nadruk van de hijsbewijs autolaadkraan opleiding ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen zeer grote risico's met zich meebrengt.

De opleiding hijsbewijs autolaadkraan wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die zelf langdurige werkervaring hebben met de autolaadkraan. Er wordt gewerkt met een TCVT goedgekeurde autolaadkraan met hijsfunctie, met een lastmoment van 58 ton - meter.

Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding autolaadkraan een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Examen

Aan de opleiding autolaadkraan en hijsbewijs autolaadkraan is een examen verbonden dat afgenomen wordt door het door VTL gecertificeerd examenbureau Certiflex, onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de T.U.V. Rheinland.

Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt aansluitend op de laatste opleidingsdag afgenomen.

Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.-Certificaat en Praktijkregister, welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar.

Algemene informatie

Duur van de opleiding 5 werkdagen aaneengesloten, exclusief het examen.

Inhoud theorie Inhoud praktijk
- Wettelijke eisen - Controle van de autolaadkraan en de bijbehorende vrachtauto
- Documenten voor de machine en de machinist - Controle van de documenten van de autolaadkraan
- Techniek - Het maken van een eenvoudighijsplan
- Werkvoorbereiding - Benoemen en herkennen van hijsmaterialen en de daarbij behorende veiligheids en gebruiksfactoren
- Toepassing en eisen m.b.t. hijswmiddelen en hijsgereedschappen - Keuze en toepassingen van de juiste hijsmaterialen bij verschillende lasten
- Laden en lossen - Berekenen van gewichten van diverse lasten
- Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten - Bepalen van de juiste meest veilige en effiente opstelplaats voor de hijsopdracht
- Veiligheid - Praktijkoptrachten trainen volgens het certificeringsschema van TCVT
  - Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten
  - Het invouwen en rijklaar maken van de autolaadkraan
   

 

 horny (8,0)
 luidji (8,0)
Naar top