Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 24 februari 2017
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Zeven vragen over heftruckkeuringen

Steeds meer heftrucks ondergaan jaarlijks een keuring. Als wij namens BLOM Opleidingen naar bedrijven gaan, zien we nog altijd veel heftrucks zonder keuringssticker rondrijden. Een chauffeurstraining op die trucks is voor ons geen optie. Daarom antwoord op zeven vragen over heftruckkeuringen.

Het aantal veiligheidskeuringen in magazijnen is afgelopen jaar opnieuw gestegen. Net als in 2015 bedroeg de stijging in 2016 ruim 8 procent, wat het totaal op 261.500 keuringen brengt. Dat blijkt uit recente cijfers van brancheorganisatie BMWT, het belangrijkste logistiek keuringsinstituut in Nederland. De cijfers hebben niet alleen betrekking op heftrucks, maar ook op magazijnstellingen en hijswerktuigen. 

Dat het aantal veiligheidskeuringen groeit, is goed nieuws. Volgens directeur Jan Hommes van BMWT laat het zien dat bedrijven veilig werkmateriaal belangrijk vinden. Toch telt Nederland nog altijd veel bedrijven die hun logistiek materieel niet jaarlijks laten keuren. Dat blijkt bijvoorbeeld als aan ons wordt gevraagd om heftruckopleidingen op locatie te verzorgen. Met regelmaat treffen wij dan heftrucks aan zonder keuringssticker. Dat is voor ons reden om de opleiding te staken.

Is een keuringssticker verplicht?

Nee, maar in de Arbowet staat wel dat arbeidsmiddelen zoals heftrucks periodiek moet worden gekeurd. Hoe die keuring heftruck er precies uit moet zien en hoe bedrijven moeten aantonen dat hun trucks gekeurd zijn, vermeldt de Arbowet niet. Maar een keuringssticker van een erkende keuringsinstantie zoals BMWT-keur of VA-keur is daarvoor wel het beste bewijs. Bij een heftruckongeval accepteert de Inspectie SZW dit als teken dat u aan de wettelijke verplichtingen hebt voldaan.

Hoe ziet een keuringsticker eruit?

Als een ronde sticker met in het midden een jaartal en daaromheen de maanden van het jaar. De sticker laat zien tot welke maand van welk jaar de heftruck aan de keuringsverplichtingen voldoet. De keurmeester plakt de sticker nadat hij de machine heeft goedgekeurd of nadat geconstateerde gebreken zijn verholpen. Op een keuringsformulier noteert hij wat hij heeft gekeurd en hoe eventuele gebreken moeten worden opgelost.

Kost een keuring heftruck geld?

Ja, maar de kosten zijn te overzien. Wie de jaarlijkse keuring combineert met een reguliere onderhoudsbeurt - net als bij APK-keuringen van auto’s vaak gebeurt - is maar weinig extra tijd kwijt. De meeste keuringspunten komen bij de onderhoudsbeurt immers vanzelf aan bod. Bovendien staan de heftrucks op die manier niet langer stil dan nodig.
 


Wie kan de keuring uitvoeren?

In verreweg de meeste gevallen is dat uw heftruckleverancier. Leveranciers die in Nederland een merk vertegenwoordigen, zijn vaak aangesloten bij de BMWT. Andere partijen hanteren soms het VA-Keur, dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen VEBIT-keur en COM-keur. Neem daarom eerst contact op met uw heftruckleverancier en kijk anders op de websites van BMWT en VA-Keur.

Kan ik de keuring ook zelf doen?

In theorie wel, maar is dat verstandig? De vraag is wie het beste in staat is om een oordeel over de staat van een machine te vellen: uzelf of de leverancier? Op internet treft u eendaagse cursussen voor keurmeester heftrucks aan, maar wat weet u na één dag daadwerkelijk van heftrucks? De leverancier kent de machine, weet met welke specificaties die is afgeleverd en kan zien in hoeverre de huidige staat daarvan afwijkt. Hij heeft ervaring met slijtage, schades en incidenten bij andere klanten en neemt allemaal mee in zijn oordeel. Het uiteindelijke doel is een veilige machine, niet het plakken van een sticker. Onze partner DocUp keurt jaarlijks de 230 trucks op de 21 vestigingen. Vraag vrijblijvend een keuring heftruck, reachtruck of stapelaar aan.

Moet de tractiebatterij ook worden gekeurd?

Jazeker. BMWT heeft hiervoor een aparte keuringsprocedure opgesteld, waarin tractiebatterijen, laders en wisselbatterijen onder de loep worden genomen. In de batterij vindt een chemisch proces plaats, dat alleen goed en veilig kan verlopen als het geheel van cellen, celdoppen, celverbindingen, trog, hijsogen en batterijkabels in orde is. Het keuren daarvan vereist speciale expertise. 

Wie is verantwoordelijk voor keuring van huurtrucks?

Uiteindelijk is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat in het bedrijf met goedgekeurde machines wordt gewerkt. Of die machines gekocht of gehuurd zijn, maakt in dat opzicht geen verschil. Natuurlijk mag u wel van uw leverancier verwachten dat de huurtrucks gekeurd zijn en blijven. Neem het als voorwaarde op in uw huurcontract. 

Tot slot: een keuringssticker is niet het enige dat ontbreekt bij heftrucks in sommige bedrijven. Wat bij elke machine aanwezig hoort te zijn, is een gebruikershandleiding. Dat staat zelfs nadrukkelijk in de wet, maar in veel gevallen is die nergens te bekennen. Hoe kan een chauffeur dan zijn truck correct leren bedienen?

Plaats bericht


Jan Boverhof

Geplaatst op: 10 maart 2017

"de vraag hoe ziet een keuringssticker er uit is RONDuit hilarisch. Op een keuringsstsicker moet staan wanneer de keuring plaats heeft gevonden of wanneer die weer moet. Vorm, kleur en dergelijke doen niet ter zake maar zoals de vraag ervoor aan werd gegeven is de sticker niet verplicht, het is net als met auto`s!"

Joost VanderWaele

Geplaatst op: 18 september 2020

"Ook wel raar dat bvb het bedrijf naast mij een heftruck heeft die al keren wordt afgekeurd, dat er geen personeel tewerkgesteld is dat een attest om ermee te rijden heeft maar toch blijft men er rustig mee rondrijden (zelfs op de openbare weg). Vraag je je af wat het nut van deze keuringen zijn...."

Naar top