Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 14 mei 2024
  • Auteur: TOM van BLOM
  • Categorie: bedrijven

Veiligheidsvoorschriften veilig hijsen

Het veilig hijsen en aanslaan van lasten met een bovenloopkraan is van cruciaal belang in diverse industriële sectoren. Werknemers en werkgevers moeten zich bewust zijn van de veiligheidsprocedures en wettelijke vereisten om ongelukken en schade te voorkomen.

In deze blog bespreken we de belangrijkste veiligheidseisen bij het werken met hijswerktuigen, wat veilig hijsen precies inhoudt, wie verantwoordelijk is tijdens hijswerkzaamheden, en de belangrijkste regel die altijd in acht moet worden genomen. Deze inzichten zijn niet alleen essentieel voor het waarborgen van een veilige werkomgeving, maar dragen ook bij aan de naleving van de Arbowet en andere relevante regelgeving.

 

Wat is een van de veiligheidseisen bij het werken met een hijswerktuig?

Een van de belangrijkste veiligheidseisen bij het werken met een hijswerktuig, zoals een bovenloopkraan, is het voldoen aan de regelgeving zoals vastgelegd in de Arbowet en specifieke Arbo-informatiebladen. Deze regelgeving omvat onder andere de verplichting voor werkgevers om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren, waarin de mogelijke gevaren bij hijswerkzaamheden worden geïdentificeerd en beoordeeld​​. Daarnaast moeten alle hijswerktuigen regelmatig worden geïnspecteerd en gekeurd door een deskundige, en moet er altijd een keuringssticker aanwezig zijn op het hijswerktuig​​. Dit zorgt ervoor dat het hijswerktuig veilig en betrouwbaar is in gebruik.

    Veiligheidsposter Hijsen >    

 

Wat is veilig hijsen?

Veilig hijsen houdt in dat alle handelingen met betrekking tot het verplaatsen van lasten op een veilige en gecontroleerde manier worden uitgevoerd om ongevallen en schade te voorkomen. Dit omvat het correct aanslaan van de last, het gebruik van geschikte hijsgereedschappen, en het naleven van de vastgestelde procedures en richtlijnen. De kern van veilig hijsen ligt in een goede voorbereiding en het juiste gebruik van het hijswerktuig en hijsgereedschap​​. Voordat een last wordt verplaatst, moeten de volgende stappen worden gevolgd:

  • Voorbereiden: Bepaal de aard en het gewicht van de last, identificeer de aanslagpunten, en controleer of de juiste hijsmiddelen beschikbaar zijn.
  • Aanslaan: Bevestig de hijsmiddelen op de juiste manier aan de last en zorg ervoor dat de last stabiel en evenwichtig is.
  • Hijsen: Verplaats de last langzaam en gecontroleerd, en vermijd plotselinge bewegingen.
  • Neerzetten: Plaats de last op de gewenste locatie zonder het hijsgereedschap te beschadigen​​.

 

Wie is verantwoordelijk bij hijsen?

Bij hijswerkzaamheden zijn zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk voor de veiligheid. Volgens de Arbowet moeten werkgevers zorgen voor een veilige werkomgeving door middel van het beschikbaar stellen van veilige werkmethoden, het bieden van de juiste opleidingen en instructies, en het voorzien van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)​​. Werknemers hebben de plicht om deze instructies en PBM's correct te gebruiken, en om de procedures en veiligheidsvoorschriften te volgen. Bovendien moeten zij eventuele onveilige situaties direct melden​​.

 

 

Wat is de belangrijkste regel bij het hijsen van lasten?

De belangrijkste regel bij het hijsen van lasten is om nooit de maximale veilige werklast (WLL) van het hijswerktuig of het hijsgereedschap te overschrijden​​. Dit voorkomt overbelasting en vermindert het risico op falen van het hijsgereedschap, wat kan leiden tot ernstige ongevallen. Het is essentieel dat gebruikers zich bewust zijn van de WLL en deze informatie duidelijk zichtbaar is op zowel het hijswerktuig als het hijsgereedschap. Daarnaast moeten gebruikers altijd de hijswerktuigen en gereedschappen inspecteren voor gebruik om er zeker van te zijn dat ze in goede staat verkeren en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

Bekijk alle hijsopleidingen

 

Veelgestelde vragen over het hijsbewijs

Iedere gebruiker die met een hijswerktuig gaat werken dient hiervoor een geschikte opleiding te hebben gevolgd en volledig op de hoogte te zijn van de regels en procedures die op de locatie gelden. Een hijsbewijs toont een 'voldoende' opleidingsniveau van de chauffeurs. Daarnaast moeten gebruikers dan wel bedieners van hijswerktuigen minimaal 18 jaar zijn.

Met een hijsbewijs mag je een hijswerktuig bedienen voor het verticaal verplaatsen van een vrij hangende last.

Nee, een hijsbewijs is niet wettelijk verplicht. Wel dien je een aantoonbare instructie via een gedegen opleiding te hebben gevolgd.

Voor medewerkers die lasten aanslag met een bovenloopkraan of andere kranen voldoet een certificaat voor het veilig hijsen/ aanslaan van lasten. Voor machinisten en riggers die op een bouwplaats werkzaamheden uitvoeren met machine met een capaciteit van 10 tonmeter of meer is een TCVT-certificering verplicht. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een torenkraan, mobiele hijskraan of funderingsmachine.

Een hijsbewijs is 5 jaar geldig.

Je kunt al een opleiding voor het veilig hijsen/ aanslaan van lasten volgen voor € 250,- ex. btw. per persoon.

Nee, een certificaat is niet verplicht. Een certificaat helpt wel bij het aantonen dat er een instructie is gevolgd voor het veilig werken met de bovenloopkraan.

Plaats bericht


Naar top