Menu
Gemiddelde beoordeling 8.9
  • Geplaatst op: 2 juni 2015
  • Auteur: Tom van BLOM
  • Categorie: bedrijven

In 5 stappen de veiligheid in het magazijn verbeteren

“Zonder veiligheidsleiderschap gaat het niet lukken”
 

Je merkt dat de medewerkers in jouw organisatie het niet zo nauw nemen met de veiligheidsregels. Ze rijden teveel schade, botsen tegen een stelling of pallets worden kapot gedrukt. Kortom, ze werken niet volgens de veiligheidsprotocollen. Hoewel we bij BLOM opleidingen ons best doen om onze cursisten bewust te maken van het feit dat intern transport geen kleinigheid is, vallen ze eenmaal terug op de werkvloer toch vaak vrij snel weer terug in oude patronen. Hoe komt dat toch? Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat je medewerkers veiliger gaan werken?
 

Gedragsverandering

Afgelopen week verscheen een artikel ‘Veiligheid vraagt om leiderschap’ op het kennisplatform overpreventie.nl. In het artikel legt Belgische adviseur en opleider Willy Wastyn uit dat veiligheidsleiderschap noodzakelijk is om gewenst gedrag te bewerkstelligen bij medewerkers. Hij benoemt 5 fasen die je als organisatie moet doorlopen om gedragsverandering tot stand te brengen.
 

1. Identificatie van het gewenste gedrag

De eerste stap is om als organisatie helder te krijgen wat voor gedrag je precies verwacht van een medewerker. Welke veiligheidseisen stel je en welk gedrag hoort hierbij? Hoe concreter je dit kunt formuleren, hoe beter.
 

2. Communicatie, sensibilisatie en motivatie

Mensen willen vaak wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Communiceer dus veelvuldig over het waarom van de verandering. Waarom is het voor de organisatie, maar ook zeker voor hen, zo belangrijk dat ze zich anders gaan gedragen? En hoe urgent is dit? Hoe ziet de ideale toekomst eruit? Zorg dat dit veelvuldig wordt gecommuniceerd door een leidinggevende, zodat de medewerker begrijpt waar hij het voor doet.

 

Download het gratis beoordelingsformulier


3. Kennisontwikkeling

Als die eerste 2 stappen zijn gevolgd, dan komt volgens Watsyn pas de kennisontwikkeling. En deze kennisontwikkeling zit niet alleen vast op de techniek. Het is met name voor de leidinggevende belangrijk dat ze weten hoe menselijk gedrag in elkaar steekt. Wat is er nodig om gedragsverandering tot stand te brengen? En hoe zorg je ervoor dat deze gedragsverandering blijvend is?


4. Coaching

Mensen hebben de natuurlijke neiging om bestaande gewoonten in stand te houden. Om langdurige gedragsverandering tot stand te brengen en dat gedrag eigen te maken, is het belangrijk om medewerkers te coachen. Straf bijvoorbeeld geen incorrect gedrag, maar stimuleer juist goed gedrag. Schenk geen aandacht aan oude patronen of mensen die hierin blijven hangen. Vestig juist alle aandacht op datgene wat in de goede richting beweegt. Wat gaat er goed? En waar wil je meer van zien? Complimenteer, geef feedback en beloon het gewenste gedrag. Zorg ook dat leidinggevenden het juiste voorbeeldgedrag tonen.


5. Gewenst gedrag waarborgen

Om er voor te zorgen dat de gedragsverandering blijvend is, moet je hier als organisatie continu aandacht aan besteden. Iets verslapt al snel wanneer er onvoldoende aandacht voor is. Plan bijvoorbeeld wekelijkse evaluatie-momenten of laat buddy’s vormen zodat ze elkaar scherp kunnen houden.


Neem kleine stapjes

Neem tot slot kleine stapjes. Verwacht niet dat een medewerker van de ene op de andere dag het ideale gedrag toont. Verandering kost tijd en gaat gepaard met kleine stappen. Zeg bijvoorbeeld niet dat er helemaal geen schade mag worden gereden, maar zorg om te beginnen dat alle schades worden gemeld. Creëer een open en vertrouwde omgeving waarin medewerkers eerlijk kunnen aangeven ze schade hebben gereden. Van daaruit kun je verder werken naar de volgende stap!

 

Bronnen: 
overpreventie.nl
talentontwikkeling.com

Plaats bericht


Naar top