Update: in verband met het stoppen van het STAP-budget per 1-1-2024 komen de opleidingen van BLOM opleidingen per direct NIET meer in aanmerking voor het aanvragen van STAP-budget. Bedankt voor uw begrip.

Werkenden en werkzoekenden kunnen sinds 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen deze subsidie bij BLOM opleidingen gebruiken voor het volgen van een training hoogwerker, cursus hijsen of opleiding heftruck om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. De volgende aanvraagperiode start op maandag 3 juli 2023 om 10:00 uur.

Meer kansen op de arbeidsmarkt door opleiding met STAP-budget

Met het geld uit het STAP-budget kan iedereen een opleiding heftruck, training hoogwerker of cursus hijsen volgen. Met het STAP-budget wil de overheid iedereen de kans geven om meer eigen regie te nemen bij het ontwikkelen tijdens de loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer mogelijkheden om een baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. Bekijk de meest gestelde vragen over de Subsidieregeling STAP-budget voor meer informatie.

STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholingskosten

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 was het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Vanaf begin dit jaar zijn de scholingskosten niet meer aftrekbaar. Deze aanpassing is gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan weinig gebruik maken van deze mogelijkheid. Bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing heftruck of reachtruck kunnen volgen. De overheid wil dat mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus. Zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de (logistiek) arbeidsmarkt kunnen versterken.

Omscholen en baan houden of wisselen

Mensen die zich laten om- of bijscholen kunnen voorkomen dat ze hun baan verliezen. Ook hebben zij meer kans om een andere baan te vinden. Werk verandert namelijk snel. Steeds meer werk is digitaal. Hierdoor komen er nieuwe banen bij, terwijl andere banen verdwijnen. Ook door de coronacrisis verdwijnen er banen. Terwijl er in de logistiek, transport, zorg, techniek en het onderwijs juist veel vacatures zijn. Voor mensen met zware beroepen, bijvoorbeeld in de bouw, kan omscholing helpen om van baan te wisselen. Zo kunnen zij op een gezonde manier de AOW-leeftijd bereiken.

STAP-budget gebruiken voor volgen opleiding bij BLOM opleidingen

UWV en DUO voeren samen de regeling uit. UWV verzorgt voor de burger het aanvraagproces en voor de opleider de financiële afhandeling. DUO beheert het scholingsregister waarin BLOM opleidingen met de verschillende opleidingen geregistreerd is.

Bij BLOM opleidingen komen de volgende opleidingen in aanmerking voor het aanvragen van STAP-budget:

Wil jij het stappenplan en een reminder in je mail ontvangen meld je dan hier aan!

Voorwaarden STAP-budget

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan diverse criteria voldoen:

  • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.
  • Je scholing start minimaal 4 weken tot uiterlijk 3 maanden na de sluitingsdatum van het aanvraagtermijn. Je scholing moet dus tussen 1 augustus 2023 en 30 november 2023 vallen.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Hoe werkt het inschrijfproces?

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door UWV. Zodra de aanvraagtermijn start kun je je via het UWV inschrijven.
De volgende aanvraagperiode start op maandag 3 juli om 10:00 uur.
Is het budget op, dan is aanvragen niet meer mogelijk en moet je je bij de volgende aanvraagtermijn opnieuw inschrijven. Nadat het STAP-budget is toegekend, ontvangt de BLOM opleidingen het bedrag.

Hoe meld ik aan voor het STAP-budget? uitleg aanmelden STAP-Budget

Naar top