Machinist vaste Torenkraan (loopkat & Toptoren) (TCVT W4-02, incl W4-08)

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Vaste Torenkraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-certificaat Machinist Vaste Torenkraan.


(0,0)

Op basis van 0 individuele beoordelingen.

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Vaste Torenkraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-certificaat ‘Machinist Vaste Torenkraan’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO17024. Het onderliggende certificatieschema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Ministerie van S.Z.W., Transport en Logistiek Nederland, Het Zwarte Korps, de Vereniging Verticaal Transport en betrokken opleiders en exameninstellingen. De opleiding torenkraanmachinist tot vaste kraanmachinist is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Vaste Torenkraan’ van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.).

De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machinist, worden steeds hoger. In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het vakbekwaamheidscertificaat T.C.V.T. ingevolge het certificatieschema W4-02, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze vaste kraan machinisten opleiding torenkraanmachinist wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, modificeren en bedienen van de vaste torenkraan, maar ook aan de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk aan de technische systemen. Daarnaast is er ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde vaste torenkraan. De nadruk bij het werken als kraanmachinist tijdens de kraan opleiding torenkraanmachinist voor vaste torenkraan ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen grote risico's met zich meebrengt.

De opleiding kraanmachinist wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten en er wordt gewerkt met een TCVT gekeurde 132 ton - meter vaste torenkraan met 48 meter voorgiek. Cursisten krijgen aan het begin van de kraan opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Doelgroep en toelatingseisen

Personen die gaan werken als machinist van een vaste torenkraan moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat T.C.V.T. Het kraan certificaat geeft de houder wettelijke bevoegdheid (art. 7.3 en 7.6 Arbo-regeling) om beroepsmatig een vaste torenkraan te bedienen.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de cursus kraanmachinist een helm, handschoenen en hoge veiligheidsschoenen klasse S3 te dragen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Inhoud en doel van de opleiding

De kraan machinisten opleiding ‘Machinist Vaste Torenkraan’ bereidt de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.-certificatieschema W4-02. De opleiding tot kraanmachinist verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen. De kraanmachinist opleiding ‘Machinist Vaste Torenkraan’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met vaste torenkranen en alle mogelijke toebehoren. De cursist wordt uitvoerig getraind en uitermate goed voorbereid voor op het examen ISO 17024.
Na de cursus kraanmachinist ontvangt de deelnemer het kraan certificaat, deze bewijst de deelname en afronding van de opleiding kraanmachinist. Tevens bent u na de kraanmachinist opleiding voldoende opgeleid om te werken als kraanmachinist.

Inhoud theorie Inhoud praktijk
- Wettelijke eisen - Controle van de vaste torenkraan
- Kraan en persoonsdocumenten - Veiligheidsmaatregelen
- Techniek - Volledige instructie en gebruik van alle mogelijke hijsmaterialen en hijsgereedschappen
- Veiligheidsmaatregelen - Zelfstandig besturen van de kraan
- TRA en LMRA - Modificeren van het liersysteem van de kraan
- Berekeningen van gewichten van diversen lasten - Het maken van een eenvoudig hijsplan
- Werkvoorbereiding en communicatie - Laden en lossen van exceptionele ladingen
- Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen - Uitvoeren van de hijsopdrachten conform het TCVT examenschema
- Laden en lossen - Diverse technieken m.b.t. hijsen en het aanslaan van lasten
- Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten - Storingen herkennen en handelend optreden
  - Het controleren van het aggregaat voor de stroomvoorziening van de kraan
  - Nazorg en milieuverantwoord werken

 

Naar top