Machinist mobiele Torenkraan (TCVT W4-06, incl W4-02, W4-08)

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Mobiele Torenkraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-certificaat Machinist Mobiele Torenkraan. Met ingang van 1 januari 2014 is de houder van het TCVT W4-06 certificaat tevens bevoegd om alle overige torenkranen uit het schema TCVT W4-02 te bedienen.

05-daagse opleiding € 2.750,--
10-daagse opleiding € 4.425,--
20-daagse opleiding € 7.500,--


(0,0)

Op basis van 0 individuele beoordelingen.

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Mobiele Torenkraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-certificaat ‘Machinist Mobiele Torenkraan’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO17024. Het onderliggende certificatieschema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Ministerie van S.Z.W., Transport en Logistiek Nederland, Het Zwarte Korps, de Vereniging Verticaal Transport en betrokken opleiders en exameninstellingen. De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Mobiele Torenkraan’ van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.).

De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machinist, worden steeds hoger. In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het vakbekwaamheidcertificaat T.C.V.T. ingevolge het certificatieschema W4-06, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze opleiding torenkraanmachinist voor mobiele torenkraan wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, modificeren en bedienen van de mobiele torenkraan, maar ook aan de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk aan de technische systemen. Daarnaast is er ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde mobiele torenkraan. De nadruk van de opleiding ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen grote risico's met zich meebrengt. De opleiding torenkraanmachinist voor mobiele torenkraan wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten en er wordt gewerkt met een TCVT gekeurde 30 meter mobiele torenkraan. Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

Doelgroep en toelatingseisen

Personen die gaan werken als machinist van een mobiele torenkraan moeten in het bezit zijn van een persoonscertificaat T.C.V.T. Het certificaat geeft de houder wettelijke bevoegdheid (art. 7.3 en 7.6 Arbo-regeling) om beroepsmatig een mobiele torenkraan te bedienen. Met ingang van 1 januari 2014 is de houder van het TCVT W4-06 certificaat tevens bevoegd om alle overige torenkranen uit het schema TCVT W4-02 te bedienen Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en hoge veiligheidsschoenen klasse S3 te dragen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten

Inhoud en doel van de opleiding

De opleiding torenkraanmachinist voor mobiele torenkraan ‘Machinist Mobiele Torenkraan’ bereidt de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.-certificatieschema W4-06. De opleiding verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen. De opleiding ‘Machinist Mobiele Torenkraan’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met mobiele torenkranen en alle mogelijke toebehoren. de cursist wordt uitvoerig getraind en uitermate goed voorbereid voor op het examen ISO 17024

 

 

Examen

Aan de opleiding is een examen verbonden dat afgenomen wordt door XY Masterclass.

Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt aansluitend op de laatste opleidingsdag afgenomen. Het theorie examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.-Certificaat en Praktijkregister (TCPR BOEKJE), welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar.

Inhoud theorie Inhoud praktijk
- Wettelijke eisen - Controle van de mobiele torenkraan
- Kraan en persoonsdocumenten - Veiligheidsmaatregelen
- Techniek - Volledige instructie en gebruik van alle mogelijke hijsmaterialen en hijsgereedschappen
- Veiligheidsmaatregelen - Zelfstandig besturen en verplaatsen van de kraan
- TRA en LMRA - Modificeren van het gieksysteem van de kraan
- Berekeningen van gewichten van diversen lasten - Het maken van een eenvoudig hijsplan
- Werkvoorbereiding en communicatie - Laden en lossen van exceptionele ladingen
- Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen - Uitvoeren van de hijsopdrachten conform het TCVT examenschema
- Laden en lossen - Diverse technieken m.b.t. hijsen en het aanslaan van lasten
- Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten - Storingen herkennen en handelend optreden
  - Het inpakken en rijklaar maken
  - Nazorg en milieuverantwoord werken

 

Naar top