Machinist Mobiele Kraan (TCVT W4-01,  incl W4-04, W4-05, W4-07, W4-08)

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘TCVT Mobiele Kraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T. Certificaat ‘Machinist Mobiele Kraan’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO 17024.


(0,0)

Op basis van 0 individuele beoordelingen.

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Mobiele Kraan’ (hijsbewijs) definitief vervangen door het TCVT certificaat machinist mobiele kraan ‘Machinist Mobiele Kraan’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO 17024. Het onderliggende certificatieschema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Ministerie van S.Z.W., Transport en Logistiek Nederland, Het Zwarte Korps, de Vereniging Verticaal Transport V.V.T. en betrokken opleiders en exameninstellingen. De opleiding mobiele kraan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen dat is gebaseerd op het certificatieschema mobiele kraan van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.).

De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machinist worden steeds hoger. In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het TCVT certificaat machinist mobiele kraan van vakbekwaamheid ingevolge het certificatieschema W4-01, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze mobiele kraan wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, maar ook aan het modificeren en bedienen van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk aan de technische systemen. Hiernaast is er natuurlijk ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een goedgekeurde mobiele kraan. De nadruk van de opleiding mobiele kraan ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de kraan en hijsgereedschappen grote risico's met zich meebrengt.

De mobiele kraan opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten die tevens allen langdurige ervaring hebben als kraanmachinist. Er wordt gewerkt met een goedgekeurde 35 tons mobiele kraan.

Cursisten krijgen aan het begin van de opleiding een opleidingsmap uitgereikt, die tevens kan dienen als naslagwerk.

Doelgroep en toelatingseisen

Personen die werken als machinist op een mobiele kraan worden opgeleid voor het TCVT certificaat machinist mobiele kraan van vakbekwaamheid ‘Machinist Mobiele Kraan’.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen klasse S3 te dragen. Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

Inhoud en doel van de opleiding

De opleiding ‘Machinist Mobiele Kraan’ bereid de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.-Certificatieschema W4-01. Deze opleiding verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het opstellen en modificeren van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid van de kraan en de werking van de technische systemen. De opleiding ‘Machinist Mobiele Kraan’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met mobiele kranen boven 10 ton/meter en bereid de cursist voor op het examen ISO 17024.

Examen

Aan de opleiding is een examen verbonden dat afgenomen wordt door V-TAS B.V., onder toezicht en verantwoordelijkheid van de T.U.V. Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt op de laatste opleidingsdag afgenomen. Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.-Certificaat en Praktijkregister welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar.

Algemene informatie

Duur van de TCVT mobiele kraan opleiding 5 werkdagen aaneengesloten, inclusief het examen.

Inhoud theorie Inhoud praktijk
- Wettelijke eisen - Controle van de mobiele kraan
- Kraan- en persoonsdocumenten - Veiligheidsmaatregelen
- Techniek - Zelfstandig besturen en verplaatsen van de kraan
- Veiligheid - Modificeren van het gieksysteem van de kraan
- Werkvoorbereiding en communicatie - Het maken van een eenvoudig hijsplan
- Toepassing en eisen m.b.t. hijsmiddelen en hijsgereedschappen - Laden en lossen
- Laden en lossen - Diverse technieken m.b.t. hijsen en het aanslaan van lasten
- Diverse technieken m.b.t. hijsen en aanslaan van lasten - Storingen herkennen en handelend optreden
  - Het inpakken en rijklaar maken
  - Nazorg en milieuverantwoord werken.

 

Naar top