Bijscholing TCVT module C+D

Voorschriften TCVT bijscholing:
Voorwaarde is, dat er gedurende de 5-jaars geldigheidstermijn van het certificaat, relevante bijscholing gevolgd wordt. Dit ter opfrissing/verdieping/verbreding van de vakbekwaamheid als machinist/hijsbegeleider. In de bijscholing moeten alle eindtermen van het
betreffende certificatieschema worden behandeld.
 


(6,3)

Op basis van 1 individuele beoordelingen.

2 scholingsdagen of 4 dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door TCVT erkend scholings- /trainingsinstituut.
1 scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van vijf jaar.
1 tweede scholingsdag of 2 dagdelen dienen te worden gevolgd na de 36ste maand van de certificatieperiode van vijf jaar.
Van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te ontvangen en wordt de deelname aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

 
Bovenstaande geld voor 'Machinist Mobiele Kraan (TCVT W4-01)' behaald na 01-02-2008 en de overige schema's behaald na 01-07-2008.
 
Certificaten behaald vóór deze data kunnen op de oude manier worden verlengd (d.m.v. aanleveren pasfoto, TCVT-boekje met voldoende afgestempelde praktijkervaring en getekende certificatieovereenkomst bij CertiFlex, kosten € 142,- excl. btw).

Wanneer kan een verlopen certificaat nog voor her certificering worden aangeboden/geaccepteerd?

De verloopdatum van het certificaat is vijf jaar na de ingangsdatum. Het nieuwe certificaat gaat in op de datum dat het oude certificaat is verlopen (i.v.m. het tegengaan van het ongewenst oprekken van de certificatieperiode). De eisen voor her certificatie gelden vanaf het moment van de ingangsdatum van het vorige certificaat (dus niet de ingangsdatum van het nieuwe certificaat). Voor lopende gevallen kan de CKI dispensatie verlenen.

Wanneer je voldoende praktijkervaring hebt opgebouwd gedurende de geldige certificatieperiode, dan kan je tot maximaal 2,5 jaar na de verloopdatum van het certificaat nog in aanmerking komen voor her certificatie (voor zover het je praktijkervaring betreft).

Als je onvoldoende praktijkervaring hebt opgebouwd gedurende de geldige certificatieperiode, dan kan je nog tot 12 maanden na de verloopdatum van jouw oude certificaat, volstaan met het afleggen van alleen een praktijkexamen om in aanmerking te komen voor een nieuw TCVT certificaat. Indien je binnen deze termijn geen praktijkexamen hebt afgelegd moet je zowel een theorie als een praktijkexamen afleggen.

Het is verboden om met een verlopen certificaat nog te hijsen en daarom telt de werkervaring, opgedaan zonder in het bezit te zijn van een geldig certificaat, niet mee. Let op: je bent ook niet meer verzekerd!

  juyjuy (6,3)
Naar top